Šumperská škola řemesel získala díky skupině Škoda Transportation moderní učebnu

Moderní zázemí, kde se spojuje teoretická výuka s praxí. Novou učebnou, která přesně takový popis splňuje, se může díky daru od skupiny Škoda Transportation pochlubit šumperská Střední škola řemesel. Vybavení moderní třídy totiž tvoří moderní přístroje, které umožňují studentům důležitou věc – ověřit si v praxi to, co se dozvídají při teoretické výuce. Škodovka škole poskytla na pořízení technického zázemí třídy celkem 200 tisíc korun.

učebna Šumperk

“Jako moderní strojírenská firma nejlépe víme, jak potřebné jsou pro studenty praktické dovednosti získané už během studia. Absolvent, který má za sebou zkušenost s prostředím reálného průmyslu, má samozřejmě mnohem vyšší možnosti uplatnění po nástupu do zaměstnání. Má náskok. A prospěšná je tato zkušenost i pro jeho budoucího zaměstnavatele. S šumperskou školou spolupracujeme dlouhodobě, rádi jsme proto pomohli rozšířit její zázemí o moderní vybavení, které pomůže k lepšímu vzdělávání studentů.” Aleš Měrka, generální ředitel šumperské Škody Pars, která je součástí skupiny Škoda Transportation

Nová učebna je po otevření již plně vytížená, probíhá zde výhradně výuka odborných předmětů pro studenty učebních oborů s výučním listem i maturitních oborů v předmětech jako elektrická měření, elektronika, elektrické stroje a přístroje, základy elektrotechniky, elektronika a technologie montáží a oprav.

„Pro žáky a studenty je velmi důležité, aby si mohli udělat praktickou představu o probírané technické látce. Díky zařízení v nové učebně si žáci mohou bezprostředně po výkladu ověřit získané informace formou praktického cvičení. Na poskytnutých zařízeních si vyzkouší celou řadu technických operací, například ovládání, nastavení či naprogramování frekvenčního měniče pro řízení otáček motoru,“ uvádí konkrétní příklad ředitelka Střední školy řemesel Irena Jonová. „Nyní pracujeme na tom, aby v učebně bylo možné vyučovat i inteligentní elektroinstalaci, a to teoretickou část s praktickým cvičením – což je ideální kombinace,“ plánuje. Ta ocenila i dlouhodobé vztahy se skupinou Škoda Transportation: „Bez spolupráce s moderními, dynamicky se rozvíjejícími firmami, jako je právě Škodovka, nemůže žádná odborná škola úspěšně existovat. Jsem ráda, že můžeme poskytovat vzdělání, které odráží ty nejaktuálnější současné požadavky na trhu práce.“

Díky novému zázemí se výrazně zvýší atraktivita a kvalita teoretické výuky. „Vzdělávací proces tak bude lépe odrážet požadavky nás zaměstnavatelů na odbornou úroveň absolventů elektro oborů,“ říká Aleš Měrka. Skupina Škoda Transportation se šumperskou střední školou spolupracuje dlouhodobě, a to v mnoha oblastech – od podpory při prezentaci oboru a náboru, přes organizaci stipendijního programu až po nabídku pracovního uplatnění pro absolventy.

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Škoda Transportation