Svaz průmyslu hájil zájmy zaměstnavatelů na červnové tripartitě

Svaz průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 21. června znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory řešil především aktuální stav epidemické situace a doporučení dalšího postupu, návrh státního rozpočtu na rok 2022 a evropskou i českou minimální mzdu. Viceprezident Svazu Jan Rafaj upozornil, že návrh státního rozpočtu s 390 miliardovým deficitem je nepřijatelný. Vyzval vládu, aby přišla s novým návrhem a zohlednila v něm vyšší prostředky na výzkum, vývoj a inovace.

job

SITUACE COVID A VYHODNOCENÍ DALŠÍHO POSTUPU
„Je potřeba upravit legislativu, aby firmy mohly rychle reagovat na aktuální epidemiologickou situaci v daném místě. Zaměstnavatelé chtějí mít možnost flexibilně rozhodovat o hygienických pravidlech ve firmě, zejména o nasazování, sundávání roušek a testování,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PŘÍPRAVA NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2022
„Z pohledu zaměstnavatelů je 390 miliardový deficit státního rozpočtu nepřijatelný. Vyzýváme vládu, aby přišla s novým návrhem státního rozpočtu, který bude zodpovědnější a deficit bude výrazněji nižší,“ upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

ROZPOČET NA VÝZKUM A VÝVOJ V NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU 2022
„Požadujeme jasný slib, že vláda schválí výši prostředků na výzkum a vývoj pro příští rok podle návrhu RVVI, tedy 39,4 mld. Kč. Jen tak uvěříme, že její deklarace z minulých let, jako Inovační strategie, nebyla jen prázdná slova,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

NÁVRH SMĚRNICE O EVROPSKÉ MINIMÁLNÍ MZDĚ
„Evropská směrnice k minimální mzdě se chová jako nařízení. Za zaměstnavatele nepodporujeme takovýto přístup. Chceme rámec pro minimální mzdu v Evropě, ale nechceme ji centralizovaně moderovat, ani regulovat z Bruselu pro všechny země EU. Stanovení výše a úrovně minimální mzdy má nadále zůstat v kompetenci národních států a jejich sociálních partnerů,“ připomíná Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

MINIMÁLNÍ MZDA
„Jsme velmi zklamaní, že ministryně Maláčová za MPSV vůbec nepracuje ve svém návrhu na minimální mzdu s dlouhodobou pozicí zaměstnavatelů. Je to absolutní ignorace sociálního dialogu. Jde nám o jasný výpočet minimální mzdy a určení koeficientu, podle kterého by dlouhodobě minimální mzda byla vázána na průměrnou mzdu v ČR a zajistili jsme předvídatelnost jejího vývoje,“ vysvětluje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR