Svaz průmyslu prosadil záruky pro exportéry zasažené krizí

peníze

Po několika měsících intenzivního vyjednávání vláda schválila návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, jehož přijetí aktivně prosazoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. Schválení předcházela jednání Svazu se zástupci českých exportérů, ale také s představiteli ČEB, EGAP i MPO. Nově uvedený produkt EGAP Plus má pomoci českým vývozcům mimo jiné i v boji s rostoucími cenami energií. Návrh využívá v rámci tzv. Dočasného krizového rámce EU zavedení finančních nástrojů k podpoře likvidity formou dotovaných státních záruk na úvěry. Cílem je pomoci získat bankovní úvěry firmám postiženým důsledky ruské agrese na Ukrajině.

egapDíky nové právní úpravě bude Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) moci poskytovat záruky za nové úvěry podnikatelům na pracovní kapitál a investice. Na program EGAP Plus půjde ze státního rozpočtu 500 milionů korun, což umožní vystavení záruk v objemu 6,25 miliardy korun. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu budou moci podniky žádat o záruky na provozní i investiční úvěry. Nárok na ně budou mít po schválení novely jak firmy postižené vysokými cenami energií, tak například sankcemi proti Rusku.

„Jsme rádi, že záruky budou k dispozici, pokud bude třeba. Přijetí programu jsme dlouhodobě prosazovali. Je to ale jen jedno z opatření. Dále musí následovat řešení na evropské úrovni a vláda musí také využít Dočasného krizového rámce na pomoc firmám s elektřinou a plynem. Jsme totiž už v situaci, kdy se ceny energie dostaly mimo reálné možnosti průmyslových odběratelů. Pokud s tím vláda urychleně firmám nepomůže, může to mít vážné dopady na ekonomickou i sociální stabilitu celé naší země,“ upozorňuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Novela zavádí i pojem exportně orientovaný podnik, jehož implementaci také Svaz podporoval. Exportně orientovaný podnik bude takový, jehož tržby alespoň z 25 procent tvoří export do zahraničí. Tento typ firem bude nově mít výrazně jednodušší přístup k produktům od EGAP, ale také České exportní banky. V současnosti zájemci o produkty od těchto institucí musí prokazovat, že v zahraničí mají dojednaný konkrétní obchod. Tato povinnost pro exportně orientované podniky v návaznosti na tuto změnu odpadne. Novela tak firmám výrazně ulehčí možnost získat finanční prostředky na své exportní projekty a zvýší tak jejich konkurenceschopnost na mezinárodním poli. Na návrh Svazu průmyslu vláda také ulehčila administrativní náročnost pro žadatele a zjednodušila proces žádosti pro firmy. Novelu zákona teď projedná Poslanecká sněmovna.

PODPORA EXPORTU VYŽADUJE DLOUHODOBĚJŠÍ STRATEGII
Svaz průmyslu vnímá současnou novelu jako nutné, ale jen krátkodobé řešení nastalé situace. Pro efektivní podporu českého exportu je potřeba dlouhodobá a koncepční strategie státu v oblasti finanční podpory exportu. Právě s tímto cílem inicioval prezident Svazu Jaroslav Hanák vznik pracovní skupiny při MPO, jejíž vytvoření již posvětil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Svou účast v této pracovní skupině přislíbili zástupci podnikatelů, představitelé EGAP a ČEB, zástupci komerčních bank a další zainteresované strany. První zasedání pracovní skupiny proběhne na podzim letošního roku.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu