Světové ocelářství stále v nejistotě. Karvinský Jäkl přichází s produktovou inovací

Současná situace v evropském a světovém ocelářství je stále napjatá. Důvodem jsou vysoké ceny energií a velká nejistota hlavně na automotive trzích na straně dodavatelů i zákazníků. Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná se letos více zaměří na výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou a také bude pokračovat ve snižování energetické náročnosti výroby.

Turbulentní a těžko předvídatelný vývoj na evropských a světových trzích v ocelářském odvětví významně ovlivňuje výrobu trubek a profilů ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, která situaci průběžně přizpůsobuje vlastní výrobní a obchodní strategii.

jakl Karviná

 

„Letos chceme výrazně navýšit podíl produktů s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se například o trubky pro tlaková zařízení, a to zejména v lakovaném provedení. Spolu s dalšími opatřeními pro zvýšení efektivity výroby tím reagujeme na kolísání poptávek na trhu během roku,“ uvádí René Fabik, generální ředitel společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná.

Výrobce ocelových trubek a profilů Jäkl patří k průmyslovým provozům, kterým se výrazně navýšily náklady na energie v průběhu minulého roku a zásadně tak ovlivnily podnikání a ekonomické výsledky karvinské společnosti. Ve srovnání s průměrnými náklady v předešlých letech narostly společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná v roce 2022 náklady na energie o více než 110 %.

arcelor karviná jakel

 

„Vývoj cen energií bude i v letošním roce velkou neznámou. Abychom dokázali snížit negativní dopady výkyvů cen energií, musíme pokračovat v úsporných opatřeních. Instalujeme úsporné osvětlení v provozu, hledáme efektivnější způsoby vytápění, jako jsou kondenzační kotle nebo teplovzdušné jednotky,“ říká René Fabik a dodává: „Snižování energetické náročnosti výroby má také přímý vliv na omezování vlivu výroby na životní prostředí. Například se nám podařilo meziročně snížit emise CO2 o 37 %.“

arcelor tubular karviná jakl

Karvinský výrobní závod je rozdělený na dvě strategické obchodní jednotky. Ve SBU Mechanical, která vyrábí trubky a profily pro konstrukční a strojírenské účely, se zatím v prvním kvartále 2023 daří naplňovat výrobní a obchodní plány. Obtížnější je situace ve SBU Automotive, která dodává trubky a profily zejména pro automobilový průmysl. „Za plánovaným objemem zakázek jsme pozadu. U běžících projektů se situace částečně stabilizovala. U nových projektů jsou zatím dodávky nejasné a posunují se do dalších období,“ upřesňuje René Fabik.

Zdroj zprávy: ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Jakl Karviná