Systém řízení a koordinace Inovační strategie České republiky 2019−2030.

UPV

Jedná se o zásadní průvodní dokument, který staví na konkrétních opatřeních u každého z pilířů Inovační strategie, zároveň obsahuje souhrn projektů již realizovaných. ÚPV je koordinátorem aktivit podporujících ochranu duševního vlastnictví a do svých opatření zahrnuje i ty aktivity, které jsou v gesci jiných resortů a ve spolupráci s nimi průřezové téma, ochranu duševního vlastnictví, prostupuje do dalších činností státní a veřejné sféry. Konkrétním příkladem je nastavení podmínek v operačních programech pro podporu duševního vlastnictví a pro podporu výuky o duševním vlastnictví.

UPV

Dalším příkladem je odsouhlasení zahrnutí ochrany duševního vlastnictví do vzdělávacích a studijních programů.

Již letos má být určen garant RVVI zodpovědný za oblast ochrany duševního vlastnictví z toho důvodu, aby byla zaručena efektivní podpora ochrany duševního vlastnictví ve všech materiálech projednávaných RVVI. ÚPV se bude více věnovat osvětě v aplikační sféře.

Byl vytvořen seznam již realizovaných projektů. ÚPV připravil pilotní projekt ve spolupráci s ČVUT pro studenty a doktorandy a připravil nový formát kurzů pro pedagogy základních škol v rámci jejich dalšího vzdělávání.

Zdroj zprávy: Úřad průmyslového vlastnictví