Tajmac – ZPS na FOR INDUSTRY 2018

Tajmac-ZPS FOR INDUSTRY 2018

Společnost Tajmac-ZPS má na FOR INDUSTRY tradičně nejvýraznější expozici a letos předvedla hlavní zástupce dlouhotočných CNC automatů MANURHIN v rozšířené nabídce.

Tajmac-ZPS FOR INDUSTRY 2018

MANURHIN K’MX SWING 1026
10tiosý automat je opravdovým skvostem nabídky firmy Tajmac-ZPS. Jeho výjimečnost spočívá v možnostech obrábění z obou stran, a to bez externího zásahu obsluhy. Zásluhu na tom má posuvný vřeteník se zdvihem 250 mm, který umožňuje na jediné upnutí kleštiny obrobit hned několik dílců za sebou. Díky tomu je produkce rychlejší a bez zbytečných ztrátových časů. Stroj má 10 os a 23 nástrojových poloh, přičemž 14 z nich může být poháněných a používat až 4 nástroje současně. Hodí se tedy k vysokoprodukční výrobě velmi složitých obrobků, a to až do průměru 26(32) mm. V současné strojírenské praxi se typově odpovídající obrobky, určené pro tento K’MX SWING vyrábějí na několika strojích, na více operacích, které vyžadují změny upínání a výměny nástrojů. SWING to dokáže vyrobit rychleji, úsporněji a bez zásahu obsluhy stroje.

MANURHIN K’MX 732 EVO
Tento model představuje nejsilnější stroj řady MANURHIN. Standardní výkon motoru je 15 kW, ale krátkodobě může dosahovat až 25 kW. To je výhodou při větších záběrech, u tvrdších materiálů a tak podobně. 7 lineárních os a dvě osy rotační umožňují výrobu složitějších součástí v jedné operaci, a to až do průměru 32 mm. Další velkou výhodou stroje je možnost souběžného, resp. paralelního frézování 2mi frézami najednou nebo soustružení 2mi noži.

MANURHIN 732 EVO MANURHIN 732 EVO

MANURHIN K’MX 916 CLEVER
Loňská novinka a současně stroj nejvyšší řady, to je 9tiosý CNC automat MANURHIN 916. O tomto automatu jsme podrobněji psali již v loňské reportáži z FOR INDUSTRY 2017.

MANURHIN 916 CLEVER MANURHIN 916 CLEVER

Kromě uvedených strojů byly součástí expozice společnosti Tajmac-ZPS také 2 partnerské expozice. První z nich patřila firmě technology-support s.r.o., která připravila audiovizuální přehlídku svých služeb a produktů na optimalizaci obrábění a CAD/CAM systém GibbsCAM…

t-support.cz

Druhá a mnohem rozsáhlejší partnerská expozice patřila firmě SANDVIK Coromant, kterou vám představíme v samostatném článku. Přímo u CNC automatů MANURHIN byla vystavena sofistikovaná upínací nářaďová deska s působivě rychlým upínáním nástrojů, a to včetně řešení přívodu řezné kapaliny…

Sandvik Coromant nářaďová deska Sandvik Coromant nářaďová deska

Celá expozice Tajmac-ZPS patřila pro mnoho strojařů k tomu nejzajímavějšímu na FOR INDUSTRY 2018.

Tajmac-ZPS