Tajmac-ZPS na MSV 2019

Tajmac-ZPS

Tradiční místo v pavilonu P brněnského výstaviště opět obsadila společnost Tajmac-ZPS. Expozice se stala živým místem pro setkávání odborníků na obrábění z českých i zahraničních firem.

Exponáty na MSV společnost Tajmac-ZPS avizovala předem. Šlo o stroje, s kterými se již mohli seznámit návštěvníci Zákaznický dnů Tajmac-ZPS, ale pro ostatní návštěvníky veletrhu představovaly buď novinky nebo zajímavé zástupce ve svých kategoriích.

MANURHIN K‘MX
V expozici Tajmac-ZPS se tak letos představily nejproduktivnější dlouhotočné automaty, a to desetiosý K’MX SWING a osmiosý K’MX 816 CLEVER. Oba stroje jsou určeny pro vysokoprodukční nasazení ve složitějších výrobách, kde se uplatní možnost současného použití až 4 nástrojů a v podstatě bezobslužný chod stroje s automatickým podáváním tyčového materiálu. Typické použití je pro velkosériovou výrobu malých a složitých rotačních polotovarů nebo částí, kde náklady hrají důležitou roli. Pro potřeby veletrhu byl K‘MX 816 osazen adaptérem pro speciální jednotku na frézování dlouhých závitů.

 

Portálové centrum MCV 1220
Dalším zajímavým exponátem bylo portálové centrum MCV 1220 s dvouosou souvisle řízenou obráběcí hlavou. Stroj pro přesnou a sériovou výrobu, který je schopen precizně obrábět nejen kovy, ale i grafit, plasty a další materiály.

Obráběcí centrum s robotickou obsluhou
Velký zájem budila i robotizovaná sestava vertikálního obráběcího centra MCFV 1060 s automatizovaným zásobníkem materiálu a kolaborativním robotem od ABB. Vertikální obráběcí centrum MCFV 1060 pokrývá celou škálu technologií od silového po vysokorychlostní obrábění. Stroj je tvořen dvěma stacionárními odlitky – základnou a na ní upevněným stojanem. Všechny pohyby stroje jsou realizovány prostřednictvím lineárního vedení s valivými elementy. Jejich dimenze a umístění dovoluje vysoké zatížení stolu (až 1350 kg), suportu a vřeteníku při zachování vysoké přesnosti rozměrů a kvality obrobku i při přerušovaném řezu a také vysokou životnost stroje. MCFV lze dovybavit širokou škálou příslušenství, které dále zvyšuje možnosti uplatnění v moderní výrobě. Samotný stroj i celá sestava jsou připraveny pro Průmysl 4.0…

Vícevřetenové automaty MORI-SAY
I když šlo pouze o model, tak dalším předváděným strojem v expozici Tajmac-ZPS byl osmivřetenový automatický soustruh MORI-SAY TMZ842CNC, který je určen pro hromadnou a sériovou výrobu soustružených dílů do průměru 42 mm. Stroj pracuje s podavačem tyčového materiálu do délky 180 mm.

Mori-SAY tajmac
Model stroje MORI-SAY TMZ842CNC

ZPS Slévárna
Součástí expozice Tajmac-ZPS na MSV 2019 byla i prezentace slévárny, která se může pochlubit 90tiletou tradicí. Původní slévárenská výroba byla umístěna v centru města Zlín, proto byla roce 1982 ve Zlíně – Malenovicích vybudována zcela nová slévárna s rozlohou více jak 30 000m2 a roční kapacitou 14 000 tun odlitků.

ZPS Slévárna

 

Více informací na stránkách Tajmac-ZPS.