Technické služby ESAB pomáhají zvyšovat ziskovost

Technické služby s přidanou hodnotou společnosti ESAB neboli Value Added Engineering (VAE) je velmi efektivní způsob, jak ve výrobních podnicích zvýšit produktivitu výrobních procesů a tím i ziskovost, aniž by bylo třeba obětovat kvalitu. Zákaznicí vidí výhody služeb VAE, ročně totiž mohou uspořit až desítky tisíc dolarů/eur. Tým VAE společnosti ESAB může klientům kdekoli na světě pomoci sklidit plody tohoto osvědčeného přístupu.

V rámci projektu VAE zanalyzují odborníci ESABu řezací a svařovací procesy, poté doporučí zlepšení a vytvoří prognózu úspor, kterých lze dosáhnout. V závislosti na aplikaci mohou k těmto doporučením patřit například změna přídavných materiálů, kontrola parametrů svařování, školení operátorů, přeprogramování svařovacích robotů, úprava návrhů svarových spojů nebo změna přípravy plechu, popřípadě přechod na jinou formu dodávek spotřebních dílů. Je-li třeba investovat do nového zařízení, cílem je splatit tyto investice v krátkém a přijatelném časovém horizontu.

ESAB VAE

Součástí analýzy jsou podrobná měření důležitých parametrů, aby mohl tým VAE vytvořit doporučení založená na tvrdých datech, spíše než na dohadech. ESAB také zpřístupnil jednoduchou online kalkulačku nákladů na svařování, QWPA (Quick Weld Productivity Analyzer), s jejíž pomocí si všichni mohou vypočítat náklady na své stávající svařovací procesy. Výrobní podniky si jen zřídka plně uvědomují skutečné náklady na tyto procesy, ale pomocí QWPA je mohou jasně vidět a začít si uvědomovat, kolik by na nich mohli ušetřit a jak zvýšit ziskovost, a to pouze doladěním svých svařovacích postupů.

Tým VAE má k analýze komplexní přístup, kdy sleduje všechny aspekty řezacích a svařovacích procesů včetně materiálových toků. Na druhou stranu pokud zákazníka zajímá pouze jedno hledisko procesu nebo jedna svařovací stanice, tým VAE zaměří svou pozornost na to, co zákazník požaduje.

Na rozdíl od některých výrobních poradců, kteří vytvoří zprávu a odejdou, odborníci týmu VAE společnosti ESAB pracují se zákazníkem, aby mohla být jeho doporučení zavedena hladce a bez problémů.

Externí odborné znalosti
I ti zákazníci, kteří mají své interní techniky svařování, vědí, že tým VAE ESABu je schopen do řezacích a svařovacích procesů vnést „čerstvý pohled na věc“, který vede k novým řešením starých problémů s produktivitou. Nové svařovací postupy s různými spotřebními díly lze navíc vyzkoušet ve vlastních provozech ESABu, zákazníci si tak mohou být jisti úspěchem doporučovaných změn ve výrobě.

A co je nejdůležitější, náš tým VAE pomáhá zákazníkům zvyšovat produktivitu, aniž by museli slevit z kvality. Po zavedení jakýchkoli zlepšení ve výrobě budou svary stejně kvalitní, ne-li lepší. A nevzniknou žádné dodatečné náklady, například na čas strávený úklidem po svařování.

Většina zákazníků chce využít VAE ke zvýšení rentability, existují ale i tací, kteří mají jiný cíl – někdy potřebují výrobci celkově růst, nemají k tomu však dostatečný prostor nebo nemohou najmout kvalifikované svářeče, které by chtěli. Ať už jsou požadavky zákazníků jakékoli, tým VAE společnosti ESAB vždy najde způsob, jak cíle dosáhnout co nejrychleji a nákladově co nejefektivněji.

ESAB je v odvětví řezání a svařování uznávaným lídrem. Přídavné svařovací materiály, zdroje a příslušenství firmy ESAB dodávají řešení zákazníkům po celém světě – od vysoce produktivních řezacích a svařovacích procesů prověřených časem až k převratným technologiím pro mechanizované řezání a automatizaci. Více informací najdete na www.esab.com. Nebo navštivte přímo www.esab.com/vae, kde si můžete najít kalkulačku nákladů na svařování (QWPA), přečíst případové studie zákazníků nebo se spojit s týmem VAE pomocí online formuláře.

Zdroj zprávy je zde.