Technologie Squarecut společnosti ESAB zdvojnásobuje řeznou rychlost a kvalitu u automatizovaného plazmového řezání

esab squarecut

ESAB staví na úspěchu automatizované plazmové úkosovačky DMX a představuje technologii SquareCut k dalšímu zvyšování produktivity u automatizovaného řezání plazmou. Pomocí technologie SquareCut se naklání hořák ke kompenzaci úhlu hrany o velikosti 1 až 3 stupně typického pro vysoce přesné plazmové řezání a přináší tak tři vynikající výhody:

• Režim vysoké rychlosti řeže až dvakrát tak rychle a bez zvětšení úhlu zkosení.

• S režimem kvality vytvoříte obrobenou plochu s úhlem zkosení 0 až 1 stupeň.

• Vylepšenou technologií Enhanced Hole Technology lze vyřezávat malé otvory s lepší válcovitostí.

Technologie SquareCut pracuje s CAD/CAM softwarem Columbus®, Vision T5 CNC, 5osou úkosovačkou DMX a zdrojem iSeries pro vysoce přesné řezání společnosti ESAB. Pracuje s řezným výkonem 100 až 400 A při řezání plechů z nízkolegované oceli o tloušťce 6 až 40 mm. Technologie SquareCut integruje všechny kompenzace úkosu do CNC. Zjednodušuje vytváření kolmých řezů a umožňuje snadno a rychle provádět na stroji jakákoli doladění.

esab squarecut

„Technologie SquareCut výrazně zvyšuje produktivitu,“ říká Steve Zlotnicki, Global Product Manager, ESAB Cutting Systems. „Při použití vysokorychlostního režimu umí tento plazmový systém značky ESAB řezat rychleji než jakýkoli jiný systém od konkurence. Je to nejrychlejší, nejjednodušší a nejchytřejší způsob, jak zvýšit u plazmového řezání ziskovost.“

Například standardní technologie přesného řezání řeže 12mm ocel maximálně při 200 A a rychlostech kolem 2690 mm/min. I když bude mít uživatel 400A zdroj a bude se snažit řezat při vyšším výkonu ke zvýšení rychlosti posuvu, úhel hrany se zvýší na 4 až 6 stupňů. Obrobená plocha by pak pro dokonalou úpravu vyžadovala příliš mnoho broušení nebo frézování.

„Technologie SquareCut vám umožní řezat 12mm ocel i při 400 A a rychlosti 4700 mm/min – což je o 75 procent rychlejší než obvykle – a zároveň si při tom uchováte přijatelný úhel zkosení,“ uvádí Steve Zlotnicki. „Technologie SquareCut umožňuje uživatelům řezat tenké i silné plechy při maximálním proudovém zatížení jejich zdroje.“

Lepší kvalita
Pokud vyšší hodnotu přidává co nejkolmější hrana, mohou uživatelé u technologie SquareCut spíše než vyšší řezné rychlosti zvolit režim kvality. Rychlosti řezání budou nižší než u vysokorychlostního režimu, ale úhel hrany bude spadat do rozmezí 0 až 1 stupně.

Kromě okrajů plechů zlepšuje technologie SquareCut i technologii společnosti ESAB pro vytváření otvorů, a to tak, že úkosovačka DMX zlepší nakloněním jejich válcovitost. U otvoru, který je přímo připravený na šroub, odpadá po řezání dodatečné vyvrtávání nebo vystružování. Pomocí SquareCut lze některé otvory vyřezat i menší, než je poměr průměru k tloušťce 1:1.

squarecut esabTechnologii SquareCut doplňuje technologie SmartBevel společnosti ESAB, kterou firma představila spolu s automatizovanou plazmovou úkosovačkou DMX v r. 2017. SmartBevel obsahuje údaje o úkosování a všechny geometrické kompenzace nezbytné k řezání úkosů V, X, Y a K na nízkolegované oceli o tloušťce 6 až 50 mm.

Automatizované řezací systémy ESABu s hlavou úkosovačky DMX umožňují uživatelům rozšířit možnosti na řezacím stole,“ říká Steve Zlotnicki. „Tím, že díly přibližujeme k jejich finálnímu provedení, pomáháme uživatelům zkracovat cyklus, minimalizovat manipulaci s díly a snižovat počet lidí, kterých je třeba na dokončení celku.“

 

Technologie SquareCut společnosti ESAB umí zdvojnásobit rychlost řezání, aniž by se zvětšil úhel hrany, který zmenšuje na 0 až 1 stupeň, a zlepšuje válcovitost otvorů o průměru až 6 mm.

Zdroj zprávy: ESAB