Tender arena pro podávání nabídek ŘSD je opět funkční

hacker

Ředitelství silnic a dálnic postupně obnovuje provoz jednotlivých informačních systémů, které čelily problémům v souvislosti s kybernetickým útokem. Případem se nadále zabývá Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Text informace ŘSD zveřejňujeme v plném znění.

tenderarena
Vyjádření ŘSD k aktuálnímu stavu obnovy informačních systémů
Ředitelství silnic a dálnic ČR se jako zadavatel veřejných zakázek ode dne 17. 5. 2022 potýká v souvislosti s rozsáhlým kybernetickým útokem s výpadkem prakticky všech informačních systémů. Z tohoto důvodu nebyl v období mezi dnem 17. 5. 2022 4 hod. – 18.5.2022 6 hod. dodavatelům dostupný elektronický nástroj sloužící k administraci veřejných zakázek Tender arena (www.tenderarena.cz). Tato nefunkčnost podávání nabídek byla způsobena kybernetickým útokem na ŘSD ČR, nikoliv provozovatelem Tender areny.

Ze strany dodavatelů v této době nebylo možné podávání nabídek, příjmu a odeslání zpráv, ani využití dalších komunikačních kanálů. Zakázky, u kterých skončila lhůta pro podání nabídek dne 17. 5. 2022, bude zadavatel nucen rušit z důvodu nemožnosti podání nabídek do Tender areny. Za vzniklé potíže se ŘSD ČR všem dodavatelům omlouvá.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel dále nemá standardní přístup k datovým zprávám doručeným prostřednictvím informačního systému datových schránek ani k datovým zprávám doručeným prostřednictví e-mailu ve dnech 17.-18.5.2022. Zadavatel v tuto chvíli nemá postaveno na jisto, kdy dojde k plnému obnovení provozu dotčených systémů.

Zadavatel proto zdvořile žádá dodavatele, aby ve věcech týkajících se veřejných zakázek komunikovali se zadavatelem pouze prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena a pokud v období od 16. 5. 2022 zaslali k veřejným zakázkám zadavateli datovou zprávu prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo prostřednictvím e-mailu, aby tuto zprávu zaslali opakovaně prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena, pokud nemají výslovně potvrzeno doručení takové datové zprávy zaměstnancem zadavatele.

Z uvedených důvodů zadavatel v současné době prodlužuje lhůty pro podání nabídek u všech otevřených řízení a zjednodušených řízení o 7 dnů, avšak probíhající minitendry, veřejné zakázky malého rozsahu a dále veřejné zakázky zadávané v otevřeném a zjednodušeném podlimitním řízení, kterým končí lhůta pro podání nabídek nejpozději za 8 až 7 dnů budou dokončeny bez dalšího zásahu (zde již uplynula dodavatelům lhůta k žádostem o dodatečné informace).

V případě, že by výpadek dotčených informačních systémů přesáhl dobu aktuálního 7denního prodloužení lhůty pro podání nabídek, vydá zadavatel další obdobnou dodatečnou informaci spolu s odpovídajícím dodatečným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Další informace budou zveřejňovány na webu ŘSD ČR (www.rsd.cz), jehož funkčnost bude obnovena nejpozději zítra dne 20.5.2022.

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy