Thomas Schäfer se stává novým předsedou dozorčí rady ŠKODA AUTO

Thomas Schäfer, předseda představenstva značky Volkswagen Osobní vozy a vedoucí skupiny objemových značek, se k 15. červenci ujímá funkce předsedy dozorčí rady ŠKODA AUTO. Stává se nástupcem Murata Aksela, který odstupuje z této funkce a zůstává členem tohoto grémia. Tímto krokem dochází k dalšímu zintenzivnění a urychlení spolupráce v rámci skupiny objemových značek, aby bylo možno zvyšovat synergické potenciály. Cílem je výrazné a trvalé snižování nákladů a komplexnosti.

Thomas Schäfer

 

„ŠKODA AUTO je v rámci koncernu zodpovědná za rozvíjející se trhy, k nimž patří například Indie a severní Afrika, a za projekty, jako například vývoj příští generace modelů Volkswagen Passat a ŠKODA SUPERB. Také odpovědnost za globální platformu MQB A0 ukazuje, jak silné postavení má značka v koncernu. V rámci skupiny objemových značek zaujímá ŠKODA významné místo a svými kompetencemi bude zásadním způsobem přispívat ke zvyšování synergických potenciálů. Cíl je jasný: Prostřednictvím těsné spolupráce značek výrazně a trvale snižovat náklady a komplexitu.“ Thomas Schäfer, předseda dozorčí rady ŠKODA AUTO

Skupina objemových značek se skládá z koncernových značek Volkswagen Osobní vozy, ŠKODA, SEAT/Cupra a Volkswagen Užitkové vozy. Hospodářský výsledek skupiny objemových značek se ve čtvrtletní zprávě koncernu Volkswagen vykazuje od prvního čtvrtletí letošního roku separátně. Thomas Schäfer byl nedávno zvolen předsedou dozorčí rady značky Volkswagen Užitkové vozy a předsedou dozorčí rady značek SEAT/Cupra.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
Škoda