TOP TECHNOLOGY 2008 – 13 oceněných bezpečných podniků


BRNO BVV: 13. května 2008. V konferenčním sále Press Center v pavilonu E na brněnském výstavišti BBV a.s. byly u příležitoti konání Mezinárodního veletrhu práce a pracovního prostředí INTERPROTEC předána ocenění výrobním společnostem, které splnily podmínky certifikátu “Bezpečný podnik”.
Po úvodním projevu Ing. arch. Jiřího Sezemského (vedoucí oddělení staku s veřejností Ministerstva práce a sociálních věcí) se ujal slova pan JUDr. Petr Šimerka, státní tajemník a náměstek ministra práce a sociálních věcí, a informoval o poslání a výsledcích projektu “Bezpečný podnik”. Z cca 4.000 větších zaměstnavatelů se tímto titulem může pochlubit pouze 50 firem. 13 z nich obdrželo své certifikáty právě na tomto slavnostním předání ocenění. Cílem projektu není jen zvyšovat odpovědnost zaměstnavatelů a zaměstnanců za bezpečnost práce v konkrétní firmě, ale také “infikování” dalších výrobců, dodavatelů a tak podobně.

JUDr. Petr Šimerka, státní tajemník a náměstek ministra práce a sociálních věcí

Přínos a důležitost projektu potvrdil i pan Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce. Projekt vidí jako prevenční alternativu ke kontrolní a sankční funkci Státního úřadu inspekce práce.

Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce

Po úvodních projevech následovalo předání ocenění 13ti společnostem, které splnily podmínky udělení certifikátu “Bezpečný podnik”. Mezi nimi byly společnosti, kterým se tento certifikát podařilo získat opakovaně. Některé společnosti se dokonce mohly pochlubit již 4. oceněním “Bezpečný podnik”. Ocenění je totiž vydáváno na předem stanovenou dobu a firmy se tak musí snažit udržet si právo používat označení “Bezpečný podnik”. Z hlediska funkce se tedy jedná o nekonečný proces zlepšování bezpečnosti práce a pracovního prostředí.

Foto z přebírání ocenění

Ocenění “Bezpečný podnik” byla předána těmto společnostem….

 • ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
 • ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Avia Ashok Leyland Motors s.r.o.
 • BLOCK a.s.
 • BorsodChem MCHZ, s.r.o.
 • Hexion Specialty Chemicals, a.s.
 • Dřevozpracující družstvo
 • Mann + Hummel (CZ) s.r.o.
 • KOPOZ Kolín a.s.
 • VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 • BOSCH DIESEL s.r.o.
 • Metrostav a.s.
 • Lovochemie, a.s.

Ocenění měli možnost veřejného vystoupení, což většina využila k poděkování zaměstnancům, konzultantům z Ministerstva práce a sociálních věcí a ze Státního úřadu inspekce práce. Někteří se také zmínili o ekonomických a etických přínosech zájmu o vyšší bezpečnost práce a lepší pracovní prostředí.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Ocenění má i vysokou estetickou hodnotu…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek