TOP TECHNOLOGY 2008 – FOND-EX není nuda!

Velký kruhový pavilon “Z” byl místem, kam se vešly expozice firem zabývajících se širokým a náročný odvětvím slévárenství. To má mnoho podob a ještě více aplikací v technologických procesech různých produktů. Není tedy divu, že slévárenství má svůj vlatní veletrh – FOND-EX.Laik si pod pojmem slévárenství většinou představí některého z hutních gigantů, velké ingoty a těžké pánve lijící rozžhavené železo do forem. Tuto představu má na svědomí “popularizace” hutnictví a těžkého průmyslu obecně v minulých dobách. Dnes je ovšem slévárenství zcela jiným oborem. I zde můžeme sledovat rychlý vývoj technologií, který je zaměřen na nové metody odlévání, přesnější a energeticky i ekologicky šetrnější technologie a rozvoj dalších způsobů aplikace v nových oborech.

V pavilonu “Z” vystavovala řada velkých firem, které na svých stáncích nabízely pouze fotografie svých provozu a služby, resp. možnosti, které slévárna nebo dodavatel materiálu má. Velká část vystavovatelů FOND-EXu nabízela návštěvníkům pohled na vzorky, které mnohdy prozrazovaly napojení na automobilový průmysl. Pro laické návšetěvníky, ale i některé odborníky byly patrně nejpřitažlivější exponáty, které patřily k uměleckému slévárenství.

Svaz sléváren ČR
Hned u vchodu do pavilonu “Z” nás přivítal stánek Svazu sléváren ČR, který se pochlubil mistrovskými uměleckými díly odlitými z mosazi a jiných materiállů. Některé exponáty byly sice velmi avantgardní, ale i oko laika se muselo obdivovat zručné práci slévačů…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Nápaditá kombinace kovu a skla…

Kovopol
Téměř v samém středu pavilonu “Z” předváděla firma z Police nad Metují svůj stroj pro nízkotlaké lití hliníku – NTL AL 1710V. Kov v kapalném stavu je vzduchem tlačen zaspodu, a to za neustálé kontroly a řízení tepla…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Expozice středních a vysokých škol
Tato expozice nás překvapila svým rozsahem, vystavenými exponáty i informacemi o odborné činnosti škol, které jsou nezastupitelným garantem rozvoje tohoto důležitého oboru.

Expozice Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické Brno prezentovala umělecké práce svých studentů, a bylo se na co dívat. Všechna vystavená díla byla na velmi vysoké umělecké i odborné úrovni a dokazovala, že tato škola s cca 120ti letou tradicí vychovává skutečné odborníky, kterří své uplatnění v praxi jistě najdou. Následující obrázky ukazují některá z vystavených studentských exponátů…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Vysoká škola VŠB Technická Univerzita Ostrava – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství – Katedra slévárenství představila svoji odbornou činnost v řadě informačních materiállů a mj. se pochlubila činností Ústavu progresivních technologií pro automobilový průmysl…

Sdružení maďarských sléváren
Na veletrhu TOP TECHNOLOGY 2008 vystavovalo i mnoho zahraničních vystavovatelů. Na FOND-EXu se objevila expozice, která přitahovala návštěvníky precizně zpracovanými soškami z bronzu a dalších materiálů…

ŽĎAS, a.s.
Tento podnik je významným producentem zařízení válcoven, sléváren a tvářecích strojů. Jejich slévárenská produkce patří rovněž mezi známé produkty. Na FOND-EXu byla jejich expozice ozdobena zvonem, který jako by připomínal tradice proslulého českého zvonařství….

Výstava modelů ČR
Trochu “ukrytá” expozice si nakonec našla svoje návštěvníky, a ti se měli nač koukat. Zvony z Brodku u Prostějova jsou pojmen a důkazem toho, že i malé slévárny mají obrovské možnosti, pokud kvalita jejich produkce dosahuje světové úrovně, jako je tomu v tomto případě…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Společnost ALUCast zase předveddla letecké motory pro bezpilotní letouny. Produkty pro letectví vyžadují přesnost a především spolehlivost. Vystavený motor a jeho části tyto vlastnosti mít musí. Excelentní bylo vnější zpracování a design, kterému firma rovněž věnuje značnou pozornost…

Návštěvnicky atraktivní byly i dva automobilové koncepty. První byl PONY.cz, pětimístný osobní automobil typu ROADSTER , který má plnou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích a je postaven na podvozku a s motorem Citroën Berlingo. Kompozitová karoserie je připevněna na prostorových výztužných rámech, které zajišťují konstrukční tuhost otevřeného roadsteru. Vozidlo je osazeno výkyvnými dveřmi, které jsou zvedány pneumaticky a to i velmi efektně pomocí dálkového ovladače….

Druhým automobilem je studentský koncept z ostravské VŠB-TU…

Další expozice
Slévárenství není jen o umění nebo zajímavých modelech, ale také o mnoha produktech, které se neobejdou bez dalších technologií. Na výstavě FOND-EX tedy nemohly chybět ani firmy z oborově příbuzných odvětví, které nabízely například abrazivní prostředky pro čištění odlitků…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Robotizovaná pracoviště pro měření kvality povrchů…

…, plnící stroje pro slévárenství…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

…nebo třeba technickou keramiku…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Vystavovatelům i organizátorům se povedlo udělat z letošního FOND-EXu skutečně velkolepou přehlídku moderních možností slévárenství u nás a zároveň ukázat, že v budoucnu bude slévárenství stále jedním z nejdůležitějších průmyslových oborů.