TOS Varnsdorf: Závěrečné oponentní řízení Centra kompetence

TOS Vansdorf

V pátek 19. června 2020 se odehrála v areálu TOS VARNSDORF jedna velmi významná událost. Proběhlo Závěrečné oponentní řízení projektu Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika.

Tento projekt je řešený konsorciem tří univerzit a sedmi firem, proběhl v letech 2012 až 2019. Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence.

TOS Varnsdorf

Projekt je kombinací orientovaného výzkumu v oboru strojírenské výrobní techniky a aplikací výsledků tohoto výzkumu do konkrétních firemních řešení.

TOS Varnsdorf

Hlavním cílem projektu bylo zvyšování konkurenceschopnosti oboru strojírenské výrobní techniky prostřednictvím zlepšování šesti hlavních technických užitných vlastností strojů a technologií: přesnosti, jakosti, produktivity, spolehlivosti, hospodárnosti a minimalizací dopadu na životní prostředí.

TOS Varnsdorf

U zrodu projektu stály tři největší české technické univerzity (ČVUT v Praze, VUT v Brně a ZČU v Plzni) společně sedmi předními výrobci obráběcích a tvářecích strojů v České republice (TAJMAC-ZPOS a.s., KOVOSVIT MAS Machine Tools a.s., TOS VARNSDORF a.s., TOS KUŘIM – OS a.s., ŠKODA MCHINE TOOL a.s., TOHULIN a.s. a Šmeral Brno a.s.).

TOS Varnsdorf

Závěrečné oponentní řízení probíhalo většinu dne, nejprve se prezentovaly jednotlivé firmy se svými řešeními, poté následovala prohlídky firmy TOS VARNSDORF (přítomní zástupci ostatních firem projevili uznání nad technologickým vybavením, prostředím, uspořádáním a pořádkem ve firmě). Odpoledne proběhla neveřejná část Závěrečného oponentního řízení, kdy komise mimo jiné posuzovala naplnění cílů projektu a rozdělení výsledků mezi účastníky projektu.

TOS Varnsdorf

Zdroj zprávy: TOS VARNSDORF a. s.