Tour for the Future pokračuje, s pojízdnou učebnou techniky se seznámili žáci v dalších třech městech

Tour for the Future

Po téměř dvou měsících se dala opět do pohybu pojízdná učebna moderních technologií a techniky. První cesta za vzděláváním, po odmlce způsobené nezbytným přerušením prezenční výuky kvůli koronaviru, speciální kamion zavedla do Zlínského kraje. V obci Kašava na pojízdnou učebnu čekali žáci místní základní školy, kteří v ní strávili celé dopoledne. Největší zájem byl už tradičně o 3D tiskárny, na kterých si tiskli vlastní výrobky. „Je to super, blíží se Vánoce a já se rozhodla vytisknout na 3D tiskárně drobný dárek v podobě klíčenky se jmény, vyrobím jednu pro svého mladšího bratra a také pro rodiče,“ pochvaluje si 3D technologie žákyně 9. třídy Základní školy v Kašavě.

Tour for the Future

V Kašavě prostory pojízdné učebny pro setkání s pedagogy využili nejen kantoři z místní základní školy, ale i ze škol v blízkém okolí. S učiteli se zhodnotil dopolední praktický workshop pro žáky a gestor a zakladatel projektu Tour For The Future Tomáš Hamberger je seznámil s programem Prusa pro školy, v rámci kterého mohou do projektu zapojené školy získat 3D tiskárnu zdarma. Zájem učitelů o nové technologie byl veliký, stejně jako byla přínosná debata o potřebách vzdělávacího systému.

Tour for the Future

„Mě osobně nejvíc překvapuje a zároveň nejvíc těší opravdové přijetí, opravdová vděčnost, zejména u dětí, ale i učitelů za to, že jsme přijeli s naším projektem právě k nim. Vždy říkám, že to je hlavním smyslem našeho projektu, že chceme naplno využít to, že jsme mobilní, a tudíž můžeme dorazit i do škol, které jsou například vzdálenostně odloučené od krajských měst, či jsou jiným způsobem znevýhodněné a současné informace o věcech, jako jsou 3D technologie nebo virtuální realita, se do těchto škol zpravidla nedostávají,“ říká gestor projektu Tomáš Hamberger.

Tour for the Future

Pojízdná učebna se poté na další dva další dny přesunula do Královéhradeckého kraje. Ve čtvrtek navštívila ZŠ Náchod Plhov, zde se akce zúčastnil i odborník na 3D tiskárny Pavel Pelčák z firmy Prusa Research. Náchodští tak měli možnost získat dovednosti a zkušenosti od experta, což ocenili i učitelé, kteří i v Náchodě přišli zjistit novinky v oblasti moderních technologií.

3D

Z Náchoda se pojízdná učebna techniky vydala do Teplic nad Metují. Zde se projektový den víc zaměřil na využití virtuální reality, a to nejen v technickém vzdělávání. Garantem části věnované virtuální realitě byl expert na tuto technologii Andrej Braguca, který si pro žáky i učitele připravil několik aktivit. Žáci měli například možnost prostřednictvím virtuální reality do poslední součástky rozložit a složit dieselový motor, vyzkoušet si práci s motorovou pilou či sváření. O virtuální realitu byl veliký zájem i mezi učiteli. „Učitelům jsme ukazovali konkrétní využití této technologie v konkrétních předmětech. Výhodou virtuální reality je, že ji můžete využívat nejen v technických předmětech, ale i třeba v přírodopisu, zeměpisu, dějepisu nebo pro výuku cizích jazyků. Tato technologie má na poli vzdělávání veliký potenciál,“ uzavírá gestor projektu Tomáš Hamberger.

Tour for the Future

V Teplicích nad Metují se přišli na pojízdnou učebnu podívat i občané města a odpoledního programu se zúčastnil také starosta Josef Bitnar. Všem patří poděkování za zájem podílet se na posílení technického vzdělávání a nových technologií. Na viděnou při dalších cestách v rámci projektu Tour For The Future. Podrobné informace k zahájení projektu jsou k dispozici na tomto místě.

Poslední podobu harmonogramu upraveného kvůli koronaviru po znovuobnovení cest do konce letošního roku najdete tady…

Kašava / Okres Zlín, 2.12. 2020
Náchod / Okres Náchod, 3.12. 2020
Teplice nad Metují / Okres Náchod, 4.12. 2020
Deštné v Orlických horách / Okres Rychnov nad Kněžnou, 10.12.2020
Jaroměř / Okres Náchod, 11.12. 2020
Hradec nad Moravicí / Okres Opava, 16.12. 2020
Lipník nad Bečvou / Okres Přerov, 17.12. 2020
Tovačov / Okres Přerov, 18.12. 2020

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo

Články na podobné téma:
Pojízdná učebna seznámí žáky z celého Česka s technikou a technologiemi
Ministr Havlíček ocenil české start-upy a poprvé udělil cenu Country for the Future
Česká národní expozice bodovala v soutěži
MSV poprvé s Českou národní expozicí Czech Republic: The Country for the Future
KUKA: Hravě snadné studium programování pomocí stolních modulových robotů