Trendy v multifunkčním obrábění

Společná expozice předních výrobců multifunkčních obráběcích strojů a příslušenství prezentující nejnovější trendy v obrábění na CNC multifunkčních strojích.
V rámci letošního MSV budou mít návštěvníci možnost shlédnout ryze technologickou expozici s jedním společným tématem: trendy v obrábění na multifunkčních CNC obráběcích strojích. Na společné výstavní ploše o rozloze téměř 340 m2 se návštěvníkům veletrhu představí v chodu pět multifunkčních obráběcích strojů význačných světových značek, kde každý z nich bude reprezentovat jiný přístup ke kombinování operací soustružení a frézování na jednom CNC obráběcím stroji. Stroje budou vybaveny robotickými stanicemi, špičkovým měřením, nástroji a CNC programy tak, jak to vyžadují poslední trendy v tomto oboru. Expozice bude každý den doprovázena odbornými i firemními prezentacemi na dané téma, které poběží na velkoplošném LED panelu.
Trendy v obrábění
Hlavním organizátorem tohoto projektu je vydavatelství Business Media CZ, vydavatel časopisů Technický týdeník a Technik, a odbornou záštitu nad projektem převzala Společnost pro obráběcí stroje spolu s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT).

Dvě hlavní kategorie multifunkčních výrobních strojů představují stroje vycházející ze soustružnických center, rozšířené o plnohodnotné frézování, a multifunkční stroje vycházející z frézovacích strojů, rozšířené o plnohodnotné soustružení. Zástupcem první kategorie, který se v Brně představí v chodu, je univerzální soustruh se soustružnicko-frézovacím vřetenem nové generace DMG MORI CTX beta 800 TC (vystavovatel DMG MORI Czech). Toto centrum je vybaveno soustružnicko-frézovacím vřetenem nové generace compactMaster® s 12 000 nebo 20 000 ot/min a 120 Nm s řízením Siemens na CELOS®. Stroj disponuje rovněž širokou nabídkou opcí a 11 technologickými cykly pro snížení času programování až o 60 %. Stroj zde bude zapojen spolu s automatizovanou robotickou stanicí Robo2Go.

Druhou zmíněnou kategorii zde bude reprezentovat pětiosé svislé frézovací centrum s možností soustružení Okuma MU-6300V (vystavovatel Misan). Vysoce přesná obráběcí centra řady MU disponují mimořádně tuhou konstrukcí stroje, která je konstruována pro velká zrychlení/zpomalení otočného stolu. Stroj se předvádí se širokou škálou softwarového vybavení a hi-tech mechatronickými prvky. Na veletrhu bude Okuma MU-6300 V osazena revolučním upínačem KASTR CU-T 77 českého výrobce, společnosti KASTR. Tento centrální upínač je výjimečný vysokým utahovacím momentem 200 Nm a upínací sílou 40 000 N, což zajišťuje pevné a spolehlivé upnutí kusů při upínací hloubce 3 mm.

Velkým tématem z hlediska multifunkčních obráběcích strojů je jejich nasazení v hromadné výrobě. Řešení v této oblasti výroby zde bude prezentovat společnost Misan s pětiosým soustružnicko-frézovacím centrem Brother M140X1 ve spojení s univerzálním automatizačním systémem Halter. Spojením flexibilního automatizačního systému a pětiosého svislého centra vznikla velmi efektivní robotická buňka vhodná pro malé až střední série komplikovaných dílů, u kterých lze s výhodou využít jak soustružnické operace, tak efektivního obrábění ze všech stran při jednom založení do stroje. Předváděný stroj bude osazen nástroji japonského výrobce Tungaloy.

Pro přesné obrábění těžkých obrobků je určen CNC soustruh HYUNDAI WIA L 300MC, který bude ve společné expozici předvádět v chodu společnost Profika. Druhým strojem, který Profika do Brna přiváží, je dlouhotočný automat HANWHA XE26. Jedná se o speciální stroj dvoukanálového typu, kde pracují dva řezné NC programy ve stejném (překrytém) čase. Je to sedmiosý stroj včetně plynulého polohování hlavního vřetena i protivřetena. Oba soustruhy budou vybaveny nástroji českého výrobce Pramet.

Z obráběcího stroje je třeba dostat v nejkratším možném čase 100 % dílců, jejichž rozměry budou odpovídat tolerancím uvedeným na výkrese. Mnoho obráběcích strojů je vybaveno měřicími sondami pro ustavení a kontrolu obrobku nebo pro seřízení a kontrolu nástroje. Technolog, CNC programátor, dokáže pomocí těchto nástrojů radikálně omezit vliv ručního ustavování, vliv nepřesného upnutí obrobku nebo třeba vliv únavy pracovníka obsluhujícího stroj. Sonda je však jen jedním z nástrojů k možnému splnění požadovaných kritérií. To je hlavní téma prezentace společnosti Renishaw, která se jako jeden z hlavních partnerů rovněž představí rámci této společné expozice.

Slavnostní zahájení proběhne v pondělí
3. října v 11 hod. v pavilonu Z, stánek 62.
Přijďte všichni, jste srdečně zváni!