Třinecké železárny chystají opravu plynojemu

třinec

V jakém stavu je ocelová konstrukce plynojemu pro plyn z kyslíkové konvertorové ocelárny (KKO) Třineckých železáren budou od konce dubna zjišťovat pracovníci Energetiky Třinec. Na 30 dnů firma musí zastavit jímání konvertorového plynu, který vzniká při výrobě oceli.

Přebytečný plyn bude nutné spalovat na takzvaných flérách, tedy hořácích s viditelným plamenem. Po třicet dnů jej tedy budou moci pozorovat i obyvatelé města. A to od 22. dubna do 21. května, kdy bude jímání odstaveno.

Třinec

Konvertorový plyn začaly Třinecké železárny jímat v roce 1988. Od té doby prošlo zařízení několika většími opravami. Konkrétně v roce 1997 proběhla generální oprava spodních kladek zvonu plynojemu, v roce 2010 střední oprava kopule zvonu a v roce 2015 proběhla generální oprava horních kladek zvonu plynojemu. Nyní jej ale s ohledem na stáří zařízení čeká generální oprava.

Třinecké železárny„Nejdřív musíme provést revizi celého zařízení, tedy zejména ocelových konstrukcí zvonu, které celý plynojem tvoří. Poté zpracujeme projekt a v následujícím roce bychom plynojem opravili,“ vysvětluje Petr Matuszek, ředitel společnosti Energetika Třinec, která s hutními plyny hospodaří. Po tu dobu bude otevřena kopule plynojemu, což je výjimečná situace.

Plynojem kruhového půdorysu průměru 70 metrů jímá konvertorový plyn, který vzniká při výrobě oceli. Za rok tímto zařízením projde více než 210 milionů metrů krychlových. Jde o plyn bez zápachu, který obsahuje až 70 % oxidu uhelnatého, a proto je možné jej dál využívat jako palivo. Na jednu tavbu jde přibližně o 15 000 kubíků plynu. Na flérách pak bude spalován pouze vyčištěný plyn při splnění emisních limitů stanovených platným integrovaným povolením.
Celková kapacita plynojemu je 50 000 kubíků plynu a bazén plynojemu má trvalou náplň 55 000 kubíků vody, což je objem, který se dá srovnat s objemem asi 20 plaveckých bazénů.

„Při spalování nedochází ke znečištění ovzduší nad povolená množství. Ztrácíme tím ale po dobu odstávky možnost plyn využít pro výrobu, takže dojde ke zvýšení nákladů jak Třineckých železáren, tak Energetiky Třinec,“ uzavírá Petr Matuszek. Generální oprava by pak podle předpokladů měla proběhnout v příštím roce.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny, a.s.