Třinecké železárny: Investice do nových technologií letos přesáhnou 90 milionů

Nový CNC obráběcí soustruh pro obrábění ložiskových kruhů do průměru 1,5 metru letos pořídí společnost Bohemia Rings v Zámrsku na Pardubicku. Soustruh bude sloužit primárně pro výrobu součástek do zařízení počítačové tomografie ve zdravotnictví a pro skenování zavazadel na letištích.

Investice do částečně robotického zařízení přesáhne 15 milionů korun. Celkově hodlá v letošním roce firma proinvestovat více než 100 milionů korun. „K dalším plánovaným investicím v letošním roce patří automatizace měření teploty a rozměrů na provozu tepelného tváření a tepelného zpracování. Chystáme se také na modernizaci a automatizaci obráběcího centra, v němž se především zpracovávají ložiskové kruhy pro větrné elektrárny,“ upřesňuje jednatel společnosti Pavel Straszak.

třinec

Sektor větrné energetiky tvoří většinu podílu na tržbách společnosti, přesahuje 80 % všech dodávek. Následuje strojírenství a obor medicínské techniky a transportu. „Během roku 2018 se začal projevovat pokles nových instalací větrných elektráren v Evropě, a to zejména elektráren stavěných na pevnině, což v roce 2019 vyústilo v pokles cen,“ informoval Pavel Straszak.

V loňském roce firma zprovoznila dvě nová CNC obráběcí centra, která umožňují vyrábět ložiskové kruhy až do průměru pěti metrů. Dokončila projekt vybavení vlastní metalografické laboratoře. „Díky ní jsme schopni samostatně vyhodnocovat hlavní metalografické charakteristiky oceli, které po nás zákazníci požadují,“ doplňuje jednatel společnosti. Právě investice do zvyšování kvality produkce a kontroly materiálu jsou pro firmu klíčové.

třinec

Bohemia Rings je největším výrobcem za tepla válcovaných bezešvých kruhů v České republice a významným výrobcem v rámci střední Evropy, kde patří do Top 5 největších dodavatelů co do objemu vyprodukované tonáže.

Firma ročně vyrobí 21 000 tun, což znamená 23 000 kusů výrobků. Export tvořil v roce 2019 více než 98 procent tržeb. Hlavními trhy společnosti nadále zůstávají Německo, Španělsko a Francie. Firma zaměstnává 290 lidí z Pardubicka.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny – Moravia Steel