Třinecké železárny: Stavba nové loupací linky začala

trubky

V Třineckých železárnách začala stavba nové loupací linky ocelových tyčí. Jde o jednu z největších letošních investic hutě. Celkové náklady mají přesáhnout 700 milionů korun. Linka bude podle předpokladů v provozu na konci příštího roku.

Třinecké železárny

Výsledná produkce v podobě loupané oceli uspokojí zákazníky širokého spektra průmyslových odvětví. Mezi nejvýznamnější patří šroubárenský, kovárenský a automobilový průmysl zejména v Evropě.

Jde již o druhou výrobní technologii, která zvyšuje přidanou hodnotu produkce ocelových tyčí kruhového průřezu. První zahájila provoz v roce 2014. Tyčová a profilová ocel je druhým nejprodávanějším produktem největší české hutní firmy. Z celkového objemu výroby loňského roku 2 508 kilotun představovala tyčová a profilová ocel bezmála 523 kilotun.

Třinecké železárny

„Linka bude určena k loupání tyčové kruhové oceli o průměru od 30 až 80 mm a v délkách 2,9 – 10,5 m. Celková roční kapacita linky bude 90 kt,“ upřesnil Radek Olszar, ředitel pro investice TŽ. Jde o linku s moderní samostatnou technologií, která je téměř plně automatická. „Je vybavena automatizovaným výběhem z linky, jehož součástí je rentgenový spektrometr integrovaný přímo v lince. Ten slouží k identifikaci chemického složení materiálu. Je vybavena také zařízením na konzervaci svazků, balícím a vázacím zařízením svazků včetně automatického podavače identifikačních štítků,“ upřesňuje.

Od konce dubna probíhají práce na spodní stavbě haly a objektu technického zabezpečení, v polovině června bude spodní stavba připravena pro montáž ocelových konstrukcí haly včetně opláštění. Stavba základů pod technologii a skladovací plochy se spustí v lednu příštího roku. Na jaře přijde na řadu montáž technologií italskou společností. Nová loupací linka by měla být uvedena do provozu v prosinci 2021.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny, a.s.