Tripartita jednala o návrhu státního rozpočtu a pomoci strukturálně postiženým regionům

tripartita

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 12. října 2020 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021, nový stavební zákon nebo epidemiologická opatření.

tripartita

Během posledního měsíce se sešly k jednání pracovní týmy tripartity pro Evropskou unii, zdravotnictví, hospodářskou politiku, kulturu, místní rozvoj a fondy EU a pracovní tým pro BOZP. V září také jednala tripartita Královéhradeckého kraje. Představitelé krajských hospodářských a sociálních rad jsou pravidelně informováni o výsledcích jednání národní tripartity a o činnosti pracovních týmů. Pracovní týmy se na národní úrovni scházejí k jednání buď v běžném režimu, nebo prostřednictvím videokonference. Sociální partneři a zástupci vlády také diskutovali epidemiologická opatření a zdůraznili, že pro všechny je prioritou oblast veřejného zdraví.

tripartita

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021
Hlavním cílem státního rozpočtu je využít nízkou úroveň veřejného zadlužení ČR k realizaci opatření, které pomohou udržet a zlepšit životní úroveň obyvatel. Vláda chce prostřednictvím rekordních investic co nejrychleji obnovit silný ekonomický růst. Státní rozpočet bude v roce 2021 hospodařit s příjmy ve výši 1328,2 mld. Kč, výdaji ve výši 1648,2 mld. Kč, schodkem 320 mld. Kč a rekordními investicemi za 186,9 mld. Kč. Návrh rozpočtu zvyšuje životní úroveň důchodců a posiluje české školství. Návrh rozpočtu přináší perspektivu v brzké uzdravení naší ekonomiky.

tripartita

Nový stavební zákon
Nový stavební zákon výrazně urychlí povolování všech staveb. Do roka budou stavebníci vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání a přezkumu. Pro občany, kteří si chtějí postavit rodinný dům, zákon zavádí zrychlené řízení. Stavební zákon zavádí několik nových principů a opatření. Jsou to především pevně stanovené lhůty pro rozhodování, fikce souhlasu k vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti stavebního úřadu. Nový stavební zákon také přinese už jen jedno řízení místo stávajícího územního a stavebního řízení.

Vládní návrh dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a zákona č. 262/2006 Sb.
Návrhy aktivit financovaných z příspěvku na činnost dle § 320a ZP na rok 2021 předložily Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Žadatelé požadovali v souhrnu částku 36 048 765 Kč. Vláda ČR návrhy aktivit projednala a schválila.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 2. listopadu 2020.

Zdroj zprávy: Vláda České republiky
úřad vlády čr