Třítýdenní expertní mezinárodní prověrka Dukovan skončila

Mezinárodní tým jaderných specialistů z pěti zemí ukončil kontrolu provozu JE Dukovany. Členové mise WANO, která sdružuje provozovatele jaderných elektráren ve světě, po třítýdenním prověřování elektrárny předběžně definovala devět oblastí pro zlepšení, ve kterých je možné využít nejlepší světovou praxi. Současně ve třech oblastech definovala dobré praxe, které jsou přenositelné k využití a měly by se stát příkladem i pro jiné elektrárny.

dukovany

Deset oblastí, jako jsou provoz, údržba, radiační nebo požární ochrana, jaderná bezpečnost, havarijní připravenost, organizace řízení nebo trénink a školení posuzoval tým zahraničních i domácích odborníků od 19. dubna. Na závěrečném setkání seznámil vedení elektrárny s předběžnými výsledky mise.

dukovany

„Výstupy mise jsou pro nás velmi cenné a již nyní s nimi začínáme pracovat. Obecně je ale hodnotím velmi pozitivně. Nenarazili jsme na žádnou námi nepokrytou oblast a mezinárodní tým expertů potvrdil směřování našeho úsilí pro zajištění bezpečného a dlouhodobého provozu elektrárny,“ říká Roman Havlín, ředitel JE Dukovany Roman Havlín.

dukovany

Prověrka mimo jiné hodnotila i to, jak se energetici vypořádali s doporučeními vycházejícími z analýz událostí ve světě. Za dva roky pak přijede část expertů WANO zkontrolovat, jak se dukovanští s návrhy ke zlepšení vypořádali.

dukovany

„Všechny zahraniční mise jsou významnou zpětnou vazbou. Zahraniční experti se na nás dívají z jiného pohledu, přináší cenné zkušenosti i příklady řešení, a naopak od nás si mohou odnést naše dobré praxe a inspiraci pro sebe,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

dukovany

Experti mají při dodržení nejvyšších bezpečnostních standardů přístup do všech prostor elektrárny, mohou volně hovořit se zaměstnanci i dodavateli. Misemi, které organizuje jak Světová asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO), tak také Mezinárodní agentura pro atomovou energii, prochází pravidelně obě české jaderné elektrárny.

dukovany

Prověrky WANO Peer Review ověřují způsob řízení, provozování a zajištění bezpečnosti provozovaných jaderných elektráren ve světě. Prověrka je založena na rozboru informací o elektrárně a sběru faktů o výkonnosti elektrárny, následuje jejich sdružení do oblastí pro zlepšení (Area for Improvement – AFI) a nejlepších praxí (Strenghts). Tým je složen ze zahraničních pozorovatelů, na straně JE Dukovany jsou jim partnery garanti jednotlivých oblastí. Následně má elektrárna dva roky na přípravu a realizaci akčních plánů, což ověří „Následná mise“. Tím je cyklus ukončen a za další dva roky následuje další WANO Peer Review.

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ