TRUMPF dělá laserové zpracování udržitelnějším

TruLaser Eco Cooler

Na letošním veletrhu EuroBLECH společnost TRUMPF představuje nový Eco Cooler, udržitelné řešení chlazení pro laserové řezací stroje. Konvenční chladicí systémy používají jako chladicí kapalinu fluorované plyny – také známé jako F-plyny. To má několik nevýhod: proces chlazení spotřebovává mnoho energie a likvidace těchto F-plynů zatěžuje životní prostředí. Naproti tomu Eco Cooler od TRUMPF používá jako chladicí kapalinu čistou vodu. Výsledkem je, že spotřebuje až o 80 procent méně energie na chlazení a zcela se obejde bez škodlivých látek. Dosud je řešení v oboru plechu jedinečné.

Trumpf laser temperature

Foto: TRUMPF

„Udržitelnost stále více nabízí klíčovou konkurenční výhodu – zejména s ohledem na rostoucí náklady na energii,“ říká Stephan Mayer, generální ředitel pro obráběcí stroje ve společnosti TRUMPF. „Aby jejich operace zůstaly životaschopné, měli by zpracovatelé plechů přejít na technologie šetrné ke klimatu a životnímu prostředí. Eco Cooler pomůže našim zákazníkům ušetřit energii a snížit používání škodlivých látek při výrobě. Vidíme zde příležitost ke zlepšení ekologické stopy průmyslu jako celku a zároveň ke snížení nákladů.“

Eco Cooler vyvinula společnost TRUMPF ve spolupráci s Efficient Energy. Po veletrhu EuroBLECH bude toto nové řešení dostupné pro laserové řezací stroje TRUMPF řady 1000 až 5000.

Trumpf laser temperature

Foto: TRUMPF

První použití vody jako chladicí kapaliny
Jako první v oboru se společnostem TRUMPF a Efficient Energy podařilo vyvinout řešení chlazení na bázi vody jako systém sériové výroby pro použití při zpracování plechu. Eco Cooler využívá vynikajících chladicích vlastností vody a funguje následovně: voda proudí k součástem generujícím teplo, jako jsou laserové diody, optika, pohony a ovládací skříně. Po ochlazení těchto komponent voda proudí zpět do Eco Cooleru, kde je chlazena pomocí výměníku tepla v inovativním procesu zahrnujícím odpařování, kompresi a kondenzaci.

„Eco Cooler funguje stejně jako tepelné čerpadlo,“ vysvětluje Andreas Hultsch, vedoucí projektu ve společnosti TRUMPF. “Umožňuje uživatelům řídit teplotu součástí, které generují teplo během laserového zpracování, a také regulovat objemové průtoky.”

truLaser 1030

Foto: TRUMPF

Nižší náklady, lepší ochrana životního prostředí.
S Eco Cooler společnosti nejen snižují svou uhlíkovou stopu, ale také šetří peníze. V průměru emise uhlíku klesnou o 15 metrických tun ročně – což odpovídá úsporám přibližně 10 000 eur. Dávkování F-plynů eliminuje náklady na chladivo a snižuje dalších 12 metrických tun uhlíku. Řešení je ideální pro všechny zpracovatele plechu, kteří chtějí učinit své operace udržitelnějšími a také levnějšími – od nováčků v oboru až po provozovatele chytrých továren. V mnoha zemích po celém světě mají společnosti, které chtějí tento přechod provést, k dispozici státní financování. V závislosti na využití kapacity stroje a úrovni státní podpory se může Eco Cooler splatit do tří let.

Zákonná povinnost snížit F-plyny
Tímto řešením pomáhá TRUMPF společnostem z oboru “plechového průmyslu” snížit spotřebu F-plynů, jak je uvedeno v Kigali dodatku Montrealského protokolu. Tato dohoda z roku 2016 nařizuje postupné snižování používání ekologicky škodlivých chladiv v období do roku 2048. Zúčastněné vlády se zavázaly postupně snižovat objem F-plynů uváděných na trh výrobci chladiv. „Náš Eco Cooler nabízí skvělou alternativu pro plechové procesory. Funguje výhradně s vodou – nejbezpečnějším, nejpřirozenějším a nejekologičtějším chladivem ze všech,“ říká produktový manažer TRUMPF Fabian Staib. Snížení dodávek F-plynů vedlo ke zvýšení ceny chladiv. Společnosti jsou proto pod tlakem, aby našly ekologicky šetrné alternativy chlazení svých strojů.

Zdroj zprávy: TRUMPF
Trumpf logo