TRUMPF poprvé tiskne měď ve velkém formátu zeleným laserem

truprint 5000 green laser

Velké měděné součásti lze nyní na 3D tiskárnách TRUMPF zpracovávat stejně snadno jako běžné materiály pro 3D tisk, jako je nerezová ocel. High-tech společnost za tímto účelem poprvé vybavila svou největší 3D tiskárnu TruPrint 5000 zeleným laserem.

TruPrint 5000
FOTO:TRUMPF

“Zelený laser je pro zpracování mědi zásadní. V této technologii jsme lídrem. TruPrint 5000 Green Edition reagujeme na poptávku po systémech s větším instalačním prostorem pro výrobu měděných komponentů jako jsou komponenty pro elektromotory popř. výměníky tepla,“ říká Roland Spiegelhalder, produktový manažer společnosti TRUMPF zodpovědný za TruPrint 5000. Systém je energeticky účinný a opakovatelný. “Proto se velmi dobře hodí pro sériovou výrobu. Uživatelé vyrábějí velké měděné součásti rychleji a ve vyšší kvalitě s novým systémem TruPrint 5000 Green Edition než se srovnatelnými stroji využívajícími infračervenou technologii,” říká Spiegelhalder.

Předlisek umožňuje hybridní výrobu
S novým TruPrint 5000 je nyní možná hybridní výroba. Uživatel již nemusí aditivně vyrábět celý komponent. To snižuje náklady. Například uživatelé TruPrint 5000 mohou použít funkci Preform k tisku speciálních funkcí, jako jsou chladicí kanály na frézované nebo lité součásti. Ve velkém instalačním prostoru systému mohou technici údržby také aditivně opravovat lopatky turbín motorů.

“Za tímto účelem musí systém fungovat obzvlášť přesně. To umožňuje náš systém Preform, který je založen na sofistikovaném kamerovém systému,” říká Spiegelhalder.

Varianta Preform Advanced má další senzory a funguje automaticky. „To umožňuje sériovou výrobu hybridních komponentů,“ říká produktový manažer TRUMPF.

Preform function Trumpf green laser

Na obrázku je předlisek designu frézy od Paul Horn GmbH. (Foto: TRUMPF)

TruPrint 5000 těží z odborných znalostí společnosti
TRUMPF v oblasti strojírenství Po dlouhou dobu byla jednou z výzev v aditivní výrobě široký rozptyl strojů.

“TruPrint 5000 je však tak sofistikovaný, že není žádný rozdíl mezi strojem A a strojem B, pokud mají vyrábět stejnou součást. Hovoříme zde tedy o velmi dobré reprodukovatelnosti,” říká Spiegelhalder.

K dosažení tohoto cíle přispěla společnost TRUMPF veškerými svými znalostmi v oblasti aditivní výroby, strojírenství a laserové technologie. Kromě toho tato high-tech společnost provedla mnoho základního výzkumu, například o proudění plynu v systému a strategii expozice laserů.

Multilasery pracují ještě přesněji
Se svými třemi vláknovými lasery dokáže TruPrint 5000 vyrábět kovové součásti ještě rychleji. „Tento multilaserový princip lze přirovnat k ručnímu psaní nejen jednou tužkou, ale několika současně,“ říká Spiegelhalder. Je však velkou výzvou zajistit, aby všechny lasery v systému fungovaly přesně v rozmezí několika mikrometrů. Lasery musí být dokonale zkalibrovány. Aby to bylo možné, vyvinula společnost TRUMPF automatický systém multilaserového vyrovnávání. Lasery se při stavbě automaticky měří ve volně volitelném intervalu a nezávisle korigují svou polohu.

“To zajišťuje velmi vysokou přesnost a šetří čas, protože uživatel již nemusí kvůli měření přerušovat stavební práci až na hodinu. Z toho těží zejména letecký průmysl s vysokými požadavky na kvalitu,” říká Spiegelhalder.

Tato funkce také umožňuje, aby se TruPrint 5000 sám změřil a překalibroval před a po každé stavbě. K tomu již není nutné, aby ke stroji přicházel servisní technik TRUMPF.

Zdroj zprávy: TRUMPF
Trumpf logo