TÜV SÜD a Siemens spolupracují na posílení digitální bezpečnosti pro energetický sektor

tuv

V rámci tohoto partnerství TÜV SÜD nabídne digitální hodnocení, která začlení společnost Siemens jako poskytovatele hodnocení zranitelnosti kybernetické bezpečnosti do celého životního cyklu správy kybernetických aktiv. Digitální hodnocení průmyslových řídicích systémů jak v sektoru ropy a plynu, tak v sektoru výroby energie (bez jaderných aplikací) budou agnostická, pokud se týká dodavatele, což znamená, že nebudou omezena na zákazníky používající produkty a technologie vyráběné a dodávané společností Siemens.

Kritická infrastruktura v energetickém sektoru je i nadále hlavním cílem hackerů. Toto prostředí nových rizik s rekordním počtem událostí těsně zmařeného narušení bezpečnosti v provozech po celém světě představuje značný potenciál pro poškození zdraví a narušení bezpečnosti osob, procesů, zařízení a produktů. Kybernetické hrozby pro životní prostředí, finance a dodavatelský řetězec ohrožují celou globální ekonomiku. V tomto prostředí založeném na IoT (Internet of Things = internet věcí), v němž je připojeno stále více energetických systémů poskytujících konsolidaci, vizualizaci a hodnocení dat, existuje zvýšená potřeba důvěry v digitální bezpečnost a zabezpečení.

Toto je obzvláště důležité v souvislosti s tím, že ke kybernetickým útokům dochází častěji, s vyšší úrovní složitosti a při nižších nákladech. Zvýšená konektivita zvětšuje oblast vystavenou hrozbám v energetických systémech. Od malwaru Shamoon přes Industroyer po ransomware WannaCry: potřeba holistického řešení kybernetické bezpečnosti by měla záměrně zahrnovat pružnost, hygienu a zabezpečení.

„Vzájemné působení odborných zkušeností TÜV SÜD v oblasti bezpečnosti a síly společnosti Siemens v digitálním zabezpečení redefinuje to, jak energetické společnosti budou řešit své stále se zvětšující výzvy týkající se fyzické a digitální bezpečnosti a zabezpečení,“ říká John Tesoro, prezident a generální ředitel TÜV SÜD North America. „TÜV SÜD má dlouhou historii v rozvíjení inovací a stojí nyní v čele testování, kontrol a certifikace kybernetické bezpečnosti. Úloha TÜV SÜD je v souladu s potřebou rozvoje povinné, nezávislé certifikace třetí stranou v oblasti kritické infrastruktury a řešení,“ doplňuje Tesoro.

„Jde o snižování rizik,“ říká Leo Simonovich, viceprezident a globální ředitel pro průmyslovou kybernetickou a digitální bezpečnost ve společnosti Siemens. „Společně redefinujeme přístup, který povede k omezování rostoucích rizik v digitálním světě, což sníží riziko rovněž ve fyzickém světě. Spojení bezpečnosti a zabezpečení pro řešení lidského prvku – a posílení důvěry – poskytne nebývalý náhled na riziko,“ říká Simonovich.

Vedle této aktivity obě společnosti také podporují „Chartu důvěry“. Jako členové této iniciativy v oblasti globální kybernetické bezpečnosti jsou společnosti Siemens a TÜV SÜD odhodlány zajišťovat bezpečnost digitálního světa. „Charta důvěry“, která má 16 členů, usiluje o závazná pravidla a standardy pro budování důvěry v kybernetickou bezpečnost a další postup digitalizace. Charta vymezuje 10 oblastí opatření týkajících se kybernetické bezpečnosti, ve kterých se musí stát aktivními vlády i společnosti.