TÜV SÜD Battery Testing GmbH v Garchingu uznána za zkušební laboratoř CB

TUV snidaně

Mnichov – TÜV SÜD Battery Testing GmbH byla uznána Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IECEE) za zkušební laboratoř CB (CBTL).

Skupina TÜV SÜD Group tím disponuje jednou z mála zkušeben baterií v Evropě, která je uznána za CBTL. Schéma CB je mnohostranná dohoda, která výrobcům elektrických a elektronických výrobků usnadňuje vstup na mezinárodní trh.

Výrobky, které jsou zkoušeny podle postupu CB a harmonizovaných norem a vyznamenány mezinárodně uznávaným reportem CB, mohou být jednoduše puštěny na trh na celém světě. Kompetence TÜV SÜD Battery Testing pro zkoušky zahrnuje v této souvislosti zkoušení primárních a sekundárních baterií pro použití v přenosných konečných produktech, jakož i bezpečnost jejich přepravy podle mezinárodní normy IEC 62133:2012 a IEC 62281:2012 (podobně jako norma UN-ECE 38.3). Oblast použití těchto článků a baterií, které se převážně zakládají na technologii lithia, sahá od uplatnění v mobilních aplikacích, jako jsou nástroje a přístroje pro domácnost, až po vybavení laboratoří a lékařské produkty. Kromě provádění normových zkoušek v rámci schématu CB a vyhotovení reportů CB je spektrum činností TÜV SÜD Battery Testing GmbH doplněno testy životnosti, výkonu a životního prostředí.

Celosvětové otevření trhu prostřednictvím globální sítě
Skupina TÜV SÜD disponuje kromě TÜV SÜD Battery Testing v Garchingu sítí zkušeben baterií v Severní Americe, Německu, Číně a Singapuru. Obě místa v Singapuru (SGP) a Šen-čenu (CHN) byla v minulosti uznána za CBTL. Tímto celosvětovým postavením a rozsahem působnosti v oblasti zkoušek baterií mohou odborníci TÜV SÜD rychle a efektivně podporovat zákazníky při vstupu na mezinárodní trh.

Další informace o zkušebnách baterií TÜV SÜD zde online.