TÜV SÜD Czech představuje kampaň o úsporách energie

tuv

Praha 14. dubna 2011. Společnost TÜV SÜD Czech zahájila symbolicky během Evropského
týdne udržitelné energie informační kampaň zaměřenou na úspory energie.

Evropská unie si v programu Strategie Evropa 2020 vytyčila za své cíle snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %. Právě otázka energetické účinnosti se stala hlavním námětem pro letošní Evropský týden udržitelné energie, v jehož rámci představuje společnost TÜV SÜD Czech informační kampaň o úsporách energie.

„V odvětví dopravy a staveb je největší potenciál energetických úspor,“ upozorňuje Pavel Zinburg ze
společnosti TÜV SÜD Czech, jež informační kampaň připravila. „Věříme, že iniciativa Uspořte energii
bude sloužit jako zajímavý a přehledný nástroj pro všechny zájemce o úspory energie,“ doplňuje Zinburg.

V rámci kampaně se mohou zástupci firem i široké veřejnosti zdarma účastnit vzdělávacích akcí, konzultovat danou problematiku s odborníky TÜV SÜD Czech a nechat si zasílat novinky z oblasti energetiky. Pro informační kampaň byla zřízená speciální webová stránka www.usporteenergii.cz
, na které čtenáři naleznou souhrn relevantní legislativy a seznámí se s konkrétními příklady, které jim pomohou uspořit energii. Mezi takovéto kroky patří zpracování energetického auditu nebo vystavení průkazu energetické náročnosti budov. Možnosti úspor energie se nacházejí jak v na první pohled drobných detailech, jakými jsou například kontroly účinnosti kotlů nebo klimatizačních systémů, tak v náročnějším komplexním řešení energetického managementu.
Neopominutelnou součástí kampaně TÜV SÜD Czech jsou také informace k otázkám nízkoenergetické
a pasivní výstavby. Detailně se s tímto tématem mohou zájemci seznámit v rámci seriálu odborných školení a workshopů, který probíhá zdarma až do června 2011.

„Tuto kampaň velmi vítáme, neboť svým informačním charakterem slouží zejména spotřebitelům, kteří
díky ní budou mít přehled o tom, jak zvýšit energetickou účinnost a uspořit energii,“ uvádí na adresu
kampaně ředitelka Sdružení-spotrebitel.net Ylona Skálová.

Více o informační kampani na stránkách: www.usporteenergii.cz

TÜV SÜD je mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických oblast
PRŮMYSL, MOBILITA a ČLOVĚK. Ve svém oboru zaujímá čelní pozici, s více než 16 000 pracovn
poskytuje služby na cca 600 místech celého světa. Jako procesní partneři zajišťují týmy naš
specialistů optimalizaci techniky, systémů a know-how a tím posilujeme konkurenceschopnost naš
zákazníků na globálním trhu.