TÜV SÜD Czech provádí měření doběhu pohyblivých částí

Při konstrukci nebezpečných pracovních částí strojních zařízení je stále více uplatňována ochrana před úrazem pomocí optických bezpečnostních systémů, dvouručního ochranného ovládání a nebo tlakově citlivých detekčních ochranných zařízení, které zvyšují komfort a bezpečnost při obsluze.

Tyto ochranné prvky ale mohou být účinné jen tehdy, pokud je strojní zařízení schopné zastavit nebezpečné pohyby (například uzavírací pohyb formy u lisu) po aktivaci bezpečnostního systému dříve, než je obsluha schopna tohoto prostoru dosáhnout jakoukoli částí těla. To znamená, že tato zařízení musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti s ohledem na rychlost pohybu a přiblížení částí lidského těla.

Aby bylo možné tuto bezpečnou vzdálenost vypočítat podle EN ISO 13855: 2010, je nutné znát čas a dráhu doběhu pohyblivé části stroje od okamžiku aktivace ochrany. Proto TUV SUD Czech nově rozšířil měřící vybavení i o speciální měřící systém od firmy Jokab , který umožňuje přesné měření všech veličin nutných k posouzení správné funkčnosti a účinnosti bezpečnostního systému.
Měření doběhu nachází uplatnění nejen při procesu posuzování shody konstrukce výrobků podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, ale zejména při pravidelných kontrolách bezpečnosti provozovaných strojních zařízení podle Nařízení vlády 378/2001 Sb.

Více podrobností a možnost objednání služby naleznete zde .