TÜV SÜD Czech: Seminář pro provozovatele výtahů a servisní organizace

tuv

Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. pořádá seminář pro majitele a provozovatele budov s výtahy a technické pracovníky firem zabývajících se servisní činností na výtazích.

výtah

Co se na semináři dozvíte:
Výklad k revizi normy ČSN EN 81-80:2020 a její vliv na provádění inspekčních prohlídek výtahů. Presentace odborných zkušeností získaných na základě dlouhodobého působení v oblasti inspekce výtahů.

Termín a místo konání: 19.3.2020, Hotel Flora, Krapkova 439/34, Olomouc, www.hotelflora.cz
Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Cena: 1 800,- Kč (bez DPH)/ osoba

Informace a přihlášky:
Ing. Ivana Kroupová
E-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz
Telefon: +420 724 743 419

Pro přihlášení prosím uveďte:

  • Jméno a příjmení účastníka
  • Název společnosti / fyzické osoby (pro fakturaci)
  • Adresa sídla dle OR / adresa fyzické osoby
  • Telefon
  • E-mail

POZOR! Přihlášky zasílejte do 9.3.2020!

Přihlásit se můžete také na stránkách TÜV SÜD Czech s.r.o.

seminář výtahy

 

Program semináře:
09:30 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:45 ČSN EN 81-80:2020 (ident. EN 81-80:2019) – INFORMACE O ÚPLNÉ REVIZI TÉTO NORMY ing. Jan Poledna – TÜV SÜD Czech s.r.o.
10:45 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00 ČSN 27 4007:2014+Z1:2018 – INSPEKČNÍ PROHLÍDKY U PROVOZOVANÝCH VÝTAHŮ ing. Jan Poledna
12:00 – 12:15 TÜV SÜD, to nejsou pouze výtahy…. Prezentace služeb skupiny TÜV SÜD v České republice ing. Michal Svrček – TÜV SÜD Czech s.r.o.
12:15 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:30 Odpovědnost majitele/provozovatele výtahů – ČSN EN 13 015.2009 – dodržování návodu k používání – PROVOZ / ÚDRŽBA / INSPEKCE / TESTOVÁNÍ. ing. Jan Poledna – TÜV SÜD Czech s.r.o.
14:30 – 15:00 Diskuse, zhodnocení semináře

výtah

Odborný garant:
Ing. Jan Poledna – gestor pro oblast výtahů a ZZ
Email: Jan.Poledna@tuv-sud.cz
Telefon: +420 602 125 765

Podrobnosti ke stažení naleznete tady (PDF soubor – pozvánka s programem)

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ