TÜV SÜD: lepší údržba – nižší závadovost

TUV

Praha/Berlín/Mnichov. Pravidelná údržba v servisu zásadně přispívá k tomu, že jsou auta u nás ve stále lepším technickém stavu. Taková vozidla, mezi nimiž neustále roste podíl leasingových vozidel a vozidel s malým počtem najetých kilometrů, propadnou při technické kontrole zřídka. Tomu odpovídá snížení závadovosti, jak uvádí TÜV Report 2017, která bude 2. listopadu prezentována v Berlíně. Míra závažných závad klesla o 2,9 procentního bodu na 19,7 procenta. Vítězové v TÜV Reportu 2017: Mercedes GLK a Porsche 911.

TUV Report

„Neustále rostoucí plus u bezpečnosti podtrhuje velký význam technické kontroly (TK) pro bezpečnost provozu celkově,“ říká Patrick Fruth, mluvčí vedení společnosti TÜV SÜD Auto Service GmbH, a dodává: „Předběžné opravy a prohlídky v servisech motorových vozidel podstatně přispívají k tomuto úspěchu.“ Pravidelná údržba se kladně odráží ve statistice závad. „Auta jsou stále bezpečnější – a to nás těší,“ dodává Fruth. „Zde působí neutrální technická kontrola. Výrazně zlepšené míry závad jsou tu jasným signálem.“

Nová vozidla lépe udržována
Základní údaje TÜV Reportu 2017: Vyhodnocení výsledků technické kontroly téměř devíti milionů vozidel ve druhém pololetí roku 2015 a v prvním pololetí roku 2016. TÜV SÜD přispívá asi pěti miliony datových záznamů. Ve srovnání s TÜV Reportem 2016 klesla míra závažných závad o 2,9 procentního bodu na 19,7 procenta. Počet drobných závad zůstává s 13,5 procenta (13,6 procenta v roce 2016) téměř stejný. Současně stále více vozidel opouští kontrolní stanoviště zcela bez závad: 66,7 procenta ve srovnání s 63,7 procenta. Podíl vozidel, která musela být stažena z provozu jako nebezpečná, je již léta stejný: 0,1 procenta. P. Fruth k celkovému výsledku uvádí: „Právě vozidla ve stáří dvou až tří let se skutečně zlepšila – zde se projevuje pravidelná údržba, například u leasingových vozidel. Ale přesto: 20 procent vozidel se stále ještě dostává na technickou kontrolu se závažnými závadami, ačkoli je termín kontroly předem známý.“

Zlepšení ve všech skupinách závad
Od míry závad k součástem: Seznamy závad vede i nadále osvětlení. Závadovost ovšem mírně poklesla, u předního osvětlení o 2,9 procentního bodu na 27,9 procenta. K nejvýraznějšímu zlepšení zde došlo u vozidel starých pět až šest let – o téměř jeden procentní bod na 3,4 procenta. Také u nových vozidel klesá podíl na nynějších 1,6 procenta (1,8 procenta v roce 2016). Zde se projevuje především razantní vývoj technologie světlometů. LED, xenon a ve vyšší třídě laser mají podstatně delší životnost a jsou méně náchylné ke kolísání napětí. Ostatně vylepšení zajišťují v téměř všech skupinách závad lepší celkový výsledek.

Prémioví výrobci vítězí
Švábští výrobci postoupili u nových vozidel: Zlatá plaketa přechází v tomto roce na vozy Mercedes GLK a Porsche 911 – oba s mírou závažných závad 2,1 %, ovšem při velmi rozdílném počtu ujetých kilometrů: 52 000 kilometrů u terénního vozidla a 29 000 kilometrů u sportovního vozidla. GLK byl vloni ještě na druhém místě. Loňský vítěz, Mercedes třídy B, skončil letos druhý. Třetí v pořadí ve třídě A je rovněž Mercedes.

Vítězové kategorií: U malých vozidel je první Mazda 2 (2,5 procenta). V kompaktní třídě poskytuje nejlepší hodnoty třída A (2,3 procenta). Ve střední třídě září nejjasněji hvězda Mercedesu třídy C jako v roce 2016 (2,9 procenta), Mercedes třídy B je také opět nejlepší ve třídě VAN a vítěz Zlaté plakety Mercedes GLK boduje také ve třídě SUV.

Na konci tabulky vozidel ve stáří dvou a tří let se s největším podílem závad umístil Chevrolet Captiva s 11 procenty, Kia Sorrento s 11,2 procenta a Kia Sportage s 11,5 procenta. I přes většinu závad: Ve srovnání s TÜV Reportem 2016 vykazují dokonce i nová vozidla na konci tabulky skutečná zlepšení.

Sasko stále s nejnižším podílem závad ve srovnání s regiony TÜV SÜD
TÜV SÜD vyhodnocuje dále svá data z tržních oblastí Bavorska, Bádensko-Württemberska, Saska a Hamburku. Výsledek ve všech kategoriích podle stáří vozu: Sasko má s 16 procenty nejnižší podíl závad, následuje Bádensko-Württembersko a Bavorsko s 20,7 procenta, respektive 18,9 procenta. Na Hamburk připadá nejvyšší podíl závad: V zemi původu TÜV HANSE muselo 22,9 procenta všech vozidel projít servisem kvůli závažným závadám.

TÜV Report každoročně zveřejňuje svaz TÜV (VdTÜV) a je považována za jeden z nejdůležitějších nezávislých zdrojů rad pro řidiče, zejména při nákupu ojetých vozidel. Do TÜV Reportu jsou zahrnuty všechny výsledky technických kontrol ze všech podniků TÜV v Německu – v roce 2017 celkem 8,9 milionu technických kontrol (TK) od července 2015 do června 2016. TÜV SÜD přispěl jako největší poskytovatel technických kontrol přibližně 5 miliony výsledků ze své tržní oblasti Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sasko a Hamburk.

Fotografie: Aktuální obrazový materiál k tématu „Technická prohlídka“ je připraven ke stažení v obrazové databázi: www.tuev-sued.de/pressefotos.

Všechny informace k TÜV Reportu 2017 na www.tuev-sued.de/tuev-report-2017 a www.vdtuev.de.