TÜV SÜD – Možnost úspor až 30 procent

V souvislosti se strmě rostoucími cenami energií je nutné využít všechny možnosti ke snížení spotřeby energie a nákladů na ně. O oblasti budov může k energetické optimalizaci významně přispět automatizace budov, resp. technika řízení budov. Podle odhadu společnosti TÜV SÜD existuje u jednotlivých systémů významný potenciál úspor ve výši až 30 procent.

TUV SUD ČR

Vzrůstající komplexnost technického zařízení budov (TZB) a digitalizace různých komponent a systémů staví provozovatele, uživatele a majitele před stále větší výzvy.

„Špatný projekt, špatné provedení nebo špatný provoz způsobují často nenadálou a nepředvídatelnou dodatečnou spotřebu a přídavné náklady,“ říká Igor Gagula, vedoucí týmu automatizace budov společnosti TÜV SÜD Industrie Service GmbH. „Této nepříjemné situace je třeba se vyvarovat zejména v době, kdy je energie stále dražší a vzácnější.“

Společnost TÜV SÜD poskytuje podporu provozovatelům, uživatelům a majitelům při optimalizaci novostaveb i stávajících budov. Na základě technického monitoringu jsou experti před zprovozněním nebo v provozní fázi schopni odhalit stávající chybné funkce nebo možnosti optimalizace technických napájecích systémů a jejich součástí. V rámci kontroly výkonu chladicích zařízení v 1,5 roku staré budově například zjistili, že chybné podmínky přepínání vedou ke stálému spínání obou chladicích zařízení. Odstranění této vadné funkce vedlo k úsporám energie ve výši 16 procent a k úspoře nákladů ve výši 7 procent. Při kontrole vzduchotechniky ve 3 roky staré budově bylo zjištěno, že nefunguje rekuperace a ohřívání chvílemi pracuje na plný výkon. V tomto případě vedlo odstranění vadné funkce k úsporám energie ve výši 30 procent a k úspoře provozních nákladů ve výši 5 procent.

„Inteligentně propojené, flexibilní a transparentní systémy automatizace budov nabízejí vynikající základ pro optimalizaci spotřeby energie, emisí CO2, provozních nákladů a uživatelského komfortu,“ uvádí Patrick Lützel z týmu automatizace budov TÜV SÜD Industrie Service.

Je však nutné, aby byly jednotlivé systémy a komponenty vzájemně přesně sladěny a aby byly průběžně nebo v pravidelných intervalech kontrolovány. Jen tehdy může být potenciál automatizace budov plně využit – nejen s ohledem na úspory energie a nákladů, nýbrž i s přihlédnutím k trvalé hodnotě budov v rámci pronájmu nebo prodeje.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
tuv