TÜV SÜD na vzestupu: Příjmy přesahující 2,3 miliardy eur

tuv

Intenzivní zájem společnosti TÜV SÜD o lidi, životní prostředí a technologický pokrok trvá již od roku 1866. V roce 2016 společnost oslavila své 150. výročí a v tomto jubilejním roce dosáhla nových rekordů v příjmech, zisku a počtu zaměstnanců. Skupina provozující mezinárodní technické služby vloni zvýšila své příjmy zhruba o 6 procent na 2,343 miliardy eur (2015: 2,222 miliardy eur) a její zisk před úroky a zdaněním (upravený EBIT) meziročně vzrostl o více než 6 procent na 202 milionů eur (2015: 190 milionů eur). Počet lidí pracujících pro testovací a kontrolní skupinu se v loňském roce také zvýšil a nyní představuje 24 tisíc pracovníků po celém světě, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o více než 1 600 zaměstnanců.

Klíčovým faktorem růstu byla pro TÜV SÜD v loňském roce opět mezinárodní expanze společnosti, kdy stěžejní význam měla akvizice sta procent akcií španělské společnosti ATISAE Group. Tato společnost  s 1 300 zaměstnanci, která dosahuje tržeb ve výši 80 milionů eur, představuje největší akvizici v historii  TÜV SÜD, která je nejstarší a také největší organizací TÜV v Německu.

ATISAE je jedním z předních poskytovatelů služeb testování a kontroly na Pyrenejském poloostrově. Nabídkou rozsáhlého portfolia služeb zaměřených na mobilitu a průmysl společnost dokonale zapadá do skupiny TÜV SÜD. Široká škála služeb společnosti ATISAE a její celostátní působnost ve Španělsku nabízejí společnosti TÜV SÜD vynikající základnu pro rozvinutí dalších služeb TÜV SÜD v této zemi.

Předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG Prof. Dr. Ing. Axel Stepken na výroční konferenci o výsledcích skupiny zdůraznil: „Získáním společnosti ATISAE jsme dále zvýšili svou mezinárodní prestiž. Dnes je TÜV SÜD celosvětovým hráčem. Poskytujeme služby zákazníkům na všech kontinentech a většina našeho celkového počtu 24 tisíc zaměstnanců pracuje na mezinárodní úrovni. V posledních letech jsme již dvě třetiny našeho růstu vytvořili mimo území Německa a tento trend bude v následujících letech pokračovat.“ Stepken poznamenal, že společnost dnes získává více než 43 procent svých celkových příjmů na mezinárodní úrovni mimo Německo, a předpověděl, že tento podíl bude nadále růst. Stepken také zdůraznil, že rostoucí význam globálního obchodu se v budoucnu výrazněji odrazí na vrcholových úrovních vedení skupiny.

 Prof. Dr. Ing. Axel Stepken

Předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG Prof. Dr. Ing. Axel Stepken

Velký úspěch: Růst ve všech divizích a regionech
Finanční ředitel TÜV SÜD AG Dr. Matthias J. Rapp při prezentaci roční účetní závěrky zdůraznil, že k úspěchu TÜV SÜD ve finančním roce 2016 opět přispěly všechny provozní jednotky: „V segmentu MOBILITA vzrostly příjmy o více než 10 procent na více než 700 milionů eur, segment PRŮMYSL zvýšil příjmy o téměř 2 procenta na více než 960 milionů eur a segment CERTIFIKACE zaznamenal nárůst příjmů o více než 5 procent na téměř 590 milionů eur.“ Z meziregionálního srovnání vyplývá, že nejsilnější růst v rámci skupiny TÜV SÜD opět zaznamenal region EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), který zvýšil své příjmy o 7 procent. Velmi pozitivní výkonnosti dosáhl také region Asie, který z již tak velmi dobrého výsledku předchozího roku zvýšil příjmy o další 3 procenta.

Na adresu aktuálního obchodního vývoje v roce 2017 Rapp uvedl: „Naše vynikající výkonnost ve srovnání s průměrnými hodnotami trhu v loňském roce pokračuje i v současném finančním roce 2017.“ Příjmy a výnosy v prvním čtvrtletí roku 2017 již prokázaly, že společnost TÜV SÜD je ekonomicky silná a ve strategicky dobré pozici, možná dokonce lepší než kdykoli ve své 151leté historii.

Investice zaměřené na budoucnost: Zajištění bezpečnosti dat v digitální revoluci
Pro zajištění připravenosti na výzvy budoucnosti vynaložila společnost TÜV SÜD v roce 2016 celkem 127 milionů eur na investice a podnikové akvizice. Obzvláště důležitá rozhodnutí byla učiněna v oblasti digitalizace. Koncem března 2016 otevřela TÜV SÜD „Centrum digitálních služeb“ a další centrum prvotřídních digitálních služeb (Center of Digital Excellence) bude otevřeno za několik týdnů v Mnichově.

Kromě toho se právě před více než rokem ujal své funkce v TÜV SÜD vedoucí odboru digitalizace: od května 2016 se Dr. Dirk Schlesinger zabývá řízením digitální transformace a rozvoje produktů na zabezpečení dat a doplňováním činnosti provozních jednotek o strategický rozvoj v celé skupině TÜV SÜD.

Stěžejní projekty týkající se průmyslové bezpečnosti informačních technologií a vysoce automatizovaného řízení
V některých klíčových oblastech již TÜV SÜD patří mezi průkopníky v oblasti bezpečnosti a zabezpečení pro oblast digitální transformace. Například v roce 2016 byla TÜV SÜD jedním z prvních světových dodavatelů poskytujících certifikaci podle normy IEC 62443 v oblasti průmyslové bezpečnosti IT, kdy zajistila příslušné certifikáty pro společnost Siemens jako svého prvního zákazníka v této oblasti. Tato norma, zahrnující několik kroků, zavádí platformu pro informativní analýzy zabezpečení informačních technologií pro systémy průmyslové automatizace a pro vytvoření efektivního systému řízení průmyslové bezpečnosti.

Bezpečnost je také jedním z hlavních faktorů vysoce automatizovaného a autonomního řízení. V těchto oblastech spolupracuje TÜV SÜD s výrobci, výzkumnými zařízeními a regulačními orgány na různých projektech, včetně výzkumného projektu PEGASUS zahájeného německým Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky. Díky svým zkušenostem získaným při pravidelných technických prohlídkách
a homologaci vozidel se odborníci TÜV SÜD těší vysoké poptávce jako partneři při vývoji testovacích a certifikačních norem pro tyto obory zaměřující se na budoucnost.

Komplexní údaje získané při zkouškách a kontrolách TÜV SÜD, a to jak při pravidelných technických prohlídkách vozidel, tak i při kontrolách průmyslových závodů, mají obrovskou informační hodnotu. Výsledky těchto kontrol poskytují důležité poznatky pro projektování, vývoj a neustálé zlepšování technických komponent a systémů, jakož i pro realizaci prediktivních servisních a údržbových strategií.

Jedním z příkladů je řešení inteligentní platformy TÜV SÜD pro větrné turbíny. Tato platforma umožňuje zapisování výsledků kontrol do přenosných datových terminálů na pracovišti s turbínou a tyto údaje ukládá a eviduje v přehledné centrální databázi. Operátorům to umožňuje cíleně vyhodnocovat údaje jejich turbín a větrných elektráren s využitím různých kritérií. S ohledem na budoucí vývoj Stepken zdůraznil: „Pracujeme na plný plyn také na vývoji nových nástrojů pro anonymní využívání velkých dat a pokročilých možností analýzy, a to s cílem zajištění bezpečnosti veškeré infrastruktury, a tím i prosperity společnosti.“

Efektivní zvládání kybernetických útoků: Bezpečnost dat je základem digitální revoluce
TÜV SÜD byla v roce 1866 založena jako první organizace TÜV v Německu. Jejím posláním bylo zajistit bezpečnost technologických inovací (v té době parní energie první průmyslové revoluce). Cílem bylo učinit svět bezpečnějším a chránit lidi a životní prostředí před riziky spojenými s technologiemi. To, co platilo pro naši analogovou minulost, platí tím více pro digitální budoucnost, která se v současnosti rozvíjí překotným tempem. Vzhledem k tomu zůstává poslání společnosti TÜV SÜD stále platné: minimalizovat riziko nových technologií, a tím povzbuzovat důvěru v jejich používání.

Axel Stepken proto zdůraznil: „V TÜV SÜD budeme podporovat digitální revoluci a přispívat k minimalizaci rizik, abychom tak pomáhali lidem tuto novou technologii přijmout a těžit z výhod digitálního věku.“ Naše současné poslání také zahrnuje účinnou ochranu lidí, infrastruktury a firem proti krádežím dat a kybernetickým útokům. Filozofie společnosti TÜV SÜD uplatňovaná u všech průmyslových revolucí zůstává koneckonců platná až do dnešních dnů: „Inovace představují pokrok pouze v případě, že jsou bezpečné.“

Výroční zpráva na internetu: Výroční zpráva společnosti TÜV SÜD AG za rok 2016 je k dispozici na adrese https://www.tuv-sud.cz/cz-cz/sekce-pro-tisk-a-media/publications/vyrocni-zprava