TÜV SÜD podporuje společnosti při dosahování cílů v oblasti dekarbonizace a udržitelnosti

tuv

TÜV SÜD poskytuje širokou škálu služeb pro podporu podnikům, které usilují o splnění zákonných požadavků na snižování emisí uhlíku a o dosažení dalších rozsáhlých cílů a záměrů v oblasti dekarbonizace a udržitelnosti.

pix co2

Průmyslové provozy se podílejí na celosvětových emisích uhlíku více než 40 procenty. Proto, má–li být v této oblasti dosaženo globálních cílů, bude nutné uskutečnit zásadní změnu. Dvojí hnací silou této změny jsou na jedné straně stále přísnější zákonné požadavky a na druhé straně ambiciózní cíle samotných společností.

„Mnohá průmyslová odvětví a společnosti si dnes uvědomují, že proaktivním prosazováním cílů v oblasti udržitelnosti a dekarbonizace mohou získat významnou výhodu oproti svým globálním konkurentům,“ zdůraznil Thore Lapp, manažer obchodní jednotky TÜV SÜD Green Energy & Sustainability.

Ukázkovým příkladem je ocelářský průmysl, kde se v současné době usilovně závodí o co největší udržitelnost výrobních procesů.

dekarbonizace

TÜV SÜD svým rozsáhlým portfoliem služeb podporuje společnosti ve většině odvětví, umožňuje jim doložit plnění zákonných požadavků a pomáhá při realizaci a dokumentaci vlastních plánů dekarbonizace. Tyto služby zahrnují ověřování uhlíkové stopy, certifikaci uhlíkové neutrality podle celosvětové normy PAS 2060, inventury skleníkových plynů v rámci režimů ISSC a REDcert2 a komplexní hodnocení udržitelnosti na základě cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Řada produktů veriX Edition, vyvinutých interně společností TÜV SÜD, poskytuje podnikům další možnosti, jak ověřit uhlíkovou stopu výrobních procesů a zdokumentovat pokrok v plnění cílů dekarbonizace.

Přečtěte si více o našich službách v oblasti udržitelnosti.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
tuv