TÜV SÜD představil dvě nové certifikační značky pro systémy palivových článků a pro součásti vodíkových systémů

tuv

TÜV SÜD představuje dvě nové certifikační značky, jednu pro certifikaci systémů palivových článků a jednu pro součásti vodíkových systémů. Použitím těchto značek mohou výrobci vzbudit důvěru v bezpečnost a výkon svých systémů a komponent. TÜV SÜD, mezinárodní společnost zabývající se testováním, inspekcí a certifikací (TIC) a největší společnost svého druhu na českém trhu, tyto značky postupně poskytuje, aby podpořila výrobce a uživatele při dekarbonizaci naší ekonomiky.

vodík tuv sud

Od května 2022 nabízí TÜV SÜD dvě nové dobrovolné mezinárodní certifikační značky, „Systém palivových článků“ a „Součást vodíkového systému“, pro stacionární, továrně vyráběné systémy palivových článků a součásti obsahující vodík. Zatímco palivové články vyrábějí elektřinu na základě elektrochemické reakce, součásti obsahující vodík, jako jsou ventily, palivové trysky, odpojovací přípojky a hadice, se používají na čerpacích stanicích H² nebo na vozidlech H². Umístěním certifikační značky TÜV SÜD na své produkty výrobci kupujícím a spotřebitelům dokládají nejenom svou snahu o kvalitu a bezpečnost a zodpovědný přístup k životnímu prostředí, ale také získávají konkurenční výhodu. Normativní základ zahrnuje IEC 62282-2 a -4 pro moduly palivových článků, IEC 62282-3 pro systémy palivových článků, ISO 19880-3 a -5 pro vodíkové ventily a hadice výdejních stojanů a ISO 17268 pro odpojovací přípojky a palivové trysky.

VÝROBKY A VÝROBA POD KONTROLOU
Certifikace potvrzuje více než shodu výrobků nebo systémů s národními a mezinárodními technickými bezpečnostními normami. Společnost TÜV SÜD v případě potřeby také kontroluje výrobní prostory a provádí pravidelné kontrolní audity. V Garchingu u Mnichova provozuje společnost TÜV SÜD špičkovou vodíkovou testovací laboratoř, kde je kontrolována připravenost součástí a systémů na H², kompatibilita a výkon od ověření návrhu po typovou zkoušku a certifikaci.

JSME O KROK PŘED VÝVOJEM TRHU
„Palivové články a vodík nabízejí příležitost efektivního snižování emisí u průmyslových i spotřebních výrobků, dopravě, při výrobě energie nebo z ekologického hlediska v náročných výrobních provozech,“ říká Michal Svrček, ředitel divize Industry Service v České Republice. Případové studie např. z oceláren ukazují, že zákazníci jsou stále ochotnější investovat více do svých prostor a procesů, pokud je vodík využit pro zlepšení bilance uhlíkové stopy.

Certifikaci palivových článků a vodíkových součástí zákon ve většině případů dosud nevyžadoval. Plánovaná změna nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) by to však mohla ve střednědobém horizontu změnit. Rozšiřováním infrastruktury pro alternativní paliva vytváří Evropská unie příležitosti k účinnému řízení dekarbonizace.

Více informací o našich službách v oblasti vodíku najdete zde.

 

nová značka certifikátu vodík

Ukázka certifikační značky Systém palivových článků

Ukázka certifikační značky Systém palivových článků

Z2_442_de_02-3D

Ukázka certifikační značky Součást vodíkového systému

Zdroj zprávy: TÜV SÜD

TUV snidaně