TÜV SÜD slaví 150 let své existence

tuv

Důvěra budovaná od roku 1866. Praha / Mnichov. TÜV SÜD oslaví v roce 2016 150 let své existence – a jako nejstarší TÜV také 150. narozeniny myšlenky technické bezpečnosti v Německu.

6. ledna 1866 „Společnost pro dohled a zabezpečení parních kotlů se sídlem v Mannheimu“. Tento nápad se zrodil z neštěstí, k němuž došlo zhruba o rok dříve v Mannheimském pivovaru. Společnost si vytyčila cíl, že bude podobným nehodám v budoucnu předcházet pravidelnými kontrolami plynových kotlů. Model se osvědčil a založení společnosti v Mannheimu položilo základy technického dohledu v Německu. Dnes působí TÜV SÜD s více než 22 600 zaměstnanci po celém světě – a současně zůstává věrná svým kořenům: technologie a produkty jsou ověřovány na vysoké úrovni odbornosti s cílem zajistit jejich spolehlivost, bezpečnost a udržitelnost.
Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken,

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, předseda představenstva TÜV SÜD AG
Myšlenka nezávislé technické kontroly se rychle prosadila. Technický pokrok a zajištění bezpečnosti a ochrany – skloubení těchto dvou požadavků se stalo společenskou potřebou. Brzy po roce 1866 byla založena další takzvaná sdružení pro revize plynových kotlů (v roce 1870 v Mnichově, 1873 ve Frankfurtu a Offenbachu, 1875 ve Stuttgartu a 1878 v Chemnitzu). Tyto regionální organizace tvoří základ dnešního celosvětově působícího koncernu TÜV SÜD, který vděčí svému současnému postavení celé řadě fúzí a převzetí jiných společností v posledních letech. Strategie, v níž společnost důsledně pokračuje i ve svém jubilejním roce.

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, předseda představenstva TÜV SÜD AG, zdůrazňuje:„Myšlenka technické bezpečnosti v Německu vznikla v roce 1866 v Mannheimu a úkol naší firmy se od té doby nezměnil: společnost TÜV SÜD využívá své technické odbornosti po celém světě, aby zajistila bezpečnost, spolehlivost a udržitelnost technologií, které pak lze akceptovat. Díky naší práci mohou lidé technice důvěřovat – a rovněž zákazníci svým dodavatelům, přestože jsou od sebe vzdáleni tisíce kilometrů.“ Tuto důležitou společenskou funkci minimalizace rizik a budování důvěry je společnost TÜV SÜD připravena oslavit v roce 2016, a to nejen v Německu, ale po celém světě.

Dvojnásobek v průběhu deseti let: společnost TÜV SÜD dosáhla v roce 2015 obratu ve výši 2,2 miliard eur
Společnost TÜV SÜD vybudovala v roce 2015 pevný základ pro nadcházející jubilejní rok. Pan Stepken dodává: „Také letos jsme pokračovali v setrvalém růstu: za rok 2015 potvrdí TÜV SÜD obrat ve výši cca 2,2 miliard eur – což je nárůst kolem 6,5 % oproti předchozímu roku. V uplynulých deseti letech se nám tak podařilo obrat našeho koncernu zdvojnásobit.“ Pro srovnání: v roce 2005 vykazovala společnost TÜV SÜD obrat ve výši 1,034 miliard eur.

TÜV SÜD zaměstnává v současné době více zaměstnanců v zahraničí než v Německu
V obchodním roce 2015 investovala společnost TÜV SÜD navíc významně do běžné obchodní činnosti: Investice vzrostly ve srovnání s předešlým rokem o 38 procent na současných 94 milionů eur. Také počet zaměstnanců společnosti TÜV SÜD se v roce 2015 výrazně zvýšil: Společnost zaměstnává v současné době více než 22 600 zaměstnanců, tudíž TÜV SÜD zůstává i nadále jedním z předních zaměstnavatelů: V uplynulých deseti letech přijal certifikační koncern téměř každoročně kolem 1 000 nových zaměstnanců. Dnes přitom pracuje více než polovina zaměstnanců společnosti TÜV SÜD mimo Německo. Například v Asii zaměstnává TÜV SÜD více než 5 500 pracovníků. V západní Evropě je celkem 1 500 zaměstnanců, stejný počet pracuje v Severní i Jižní Americe.
tuev-sued-sprungtuch
Střediska technologických změn: digitální kompetenční centra v Mnichově a Singapuru
V uplynulých 150 letech se společnost TÜV SÜD díky své technické odbornosti intenzivně podílela na každé průmyslové revoluci a také v budoucnu bude aktivním tvůrcem technologických změn: Tato organizace předních odborníků bude v jubilejním roce 2016 investovat do digitálních kompetenčních center v Mnichově a Singapuru. Tyto nové jednotky budou podporovat zákazníky ve všech oblastech digitalizace, pomáhat novým nápadům a fungovat jako koordinátoři celého koncernu TÜV SÜD. Šéf TÜV SÜD Axel Stepken k tomu uvedl: „Digitální transformace se dotkne téměř všech oblastí hospodářství a společnosti a povede k jejich dalekosáhlým změnám – tudíž i ke změnám našich tradičních obchodních modelů. Současně máme před sebou stále náš hlavní úkol, jak lze pro hospodářství i společnost využít možností digitalizace a snížit související rizika na minimum.“

Digitalizace zásadně změní oblast úkolů každého poskytovatele technických služeb, což upřesňuje Axel Stepken: „Například bezpečnost průmyslových informačních technologií je pro nás budoucím polem působnosti – a v budoucnu bude stále důležitější.“ Díky současnému trendu Průmysl 4.0 a „Internetu věcí“ dojde v budoucnu k propojení systémů a zařízení na celosvětové úrovni, tudíž je nutno nově posoudit rizika zneužití a vyvinout mechanismy ochrany před útoky. Rozhodující výzvou je zajistit zároveň uspokojivou úroveň bezpečnosti, aniž by došlo k omezení propojení a funkčnosti zařízení. Den ze dne narůstá v hospodářství i v celé společnosti potřeba zabezpečit rozsáhlá množství dat a podle Stepkena je právě tato problematika pro organizaci odborníků, jakou je TÜV SÜD, novým úkolem spočívajícím v hledání řešení pro minimalizaci rizik v nových technologických oblastech. „V tomto roce oslavujeme výročí 150leté existence naší společnosti, která dosud úspěšně spoluutvářela každou technickou revoluci – a právě proto se hodláme v tomto jubilejním roce podílet na vedení digitální revoluce,“ objasňuje Stepken.