TÜV SÜD vidí signály pro pozitivní působení šrotovného

Berlín/Mnichov/Praha. Podíl vozidel se značnými nedostatky na německých silnicích stoupl o 0,2 procentního bodu na 19,7 procent, to vyplývá z TÜV Report 2012, jehož výsledky byly
představeny 6. prosince v Berlíně. Vítězem je druhým rokem po sobě Toyota Prius s hybridním
pohonem, nejlepší německá vozidla jsou Porsche Boxster/Cayman a VW Golf Plus. Do
aktuálního reportu přispěl TÜV SÜD daty z 3,1 milionu technických prohlídek. Při analýze čísel z
oblasti trhu TÜV SÜD v Bavorsku, Badensku-Württenbersku, Sasku a Hamburgu existují zřetelné
signály toho, že šrotovací prémie účinkuje. Tak kvóta závad u starších vozidel v BádenskuWürttembersku a Sasku, dvou spolkových zemích, ve kterých je po šrotovném velká poptávka, poklesla o více než 2,5 procentního bodu.

TÜV Report, který vychází jako speciální příloha časopisu Auto Bild, je každý rok zveřejňován Svazem
TÜV e.V. (VdTÜV) a je využíván jako nejdůležitější nezávislý průvodce řidičů a zvláště zájemců o koupi
ojetých vozů. Do TÜV Reportu se dostávají výsledky technických prohlídek od všech společností TÜV v
Německu. Pro aktuální Report bylo vyhodnoceno celkem 7,8 milionů technických prohlídek, které byly
provedeny mezi červencem 2010 a červnem 2011. TÜV SÜD přispěl jako největší poskytovatel
technických prohlídek 3,1 miliony výsledků ze své oblasti trhu Bavorska, Bádenska-Württemberska,
Saska a Hamburgu.

Příjemci šrotovného s vysokým počtem závad

Výsledek: Šrotovné účinkuje. K tomu Bernhard Kerscher, CEO společnosti TÜV SÜD Auto Service
GmbH: „Jasné signály účinků šrotovného přicházejí především z regionů s nejvíce žadateli. Tam
zaznamenáváme proti spolkovým trendům snížení výskytu závad ve vyšších věkových skupinách.“
Příklady toho jsou Bádensko-Würtenbersko a Sasko. Zatímco kvóta závad u dvouletých a tříletých Seite 2 von 3 lehce vzrostla o 0,2 resp. 0,8 procentního bodu, zlepšil se výsledek u vozů starších více než devět let na jihozápadě o 2,8 a na východě o 2,5 procentního bodu – tedy ve věkové skupině, ve které byly četné vozy sešrotovány. Pozitivní vliv ekonomické injekce na kvótu závad byl snížen tím, že několik modelů, které z ní zvláště těžily, skončilo záhy na zadních místech TÜV Reportu 2012. Příkladem je Dacia Logan na posledním místě nebo Fiat Panda na třetím místě od konce.

Ačkoliv statistiky ukazují, že světla jsou stále nejproblematičtějšími částmi vozidel, kvóta závad mírně
poklesla. Největší zlepšení je u vozidel ve stáří deset až jedenáct let – o 1,7 procentního bodu na 28,6
procenta. U nových vozidel zůstala kvóta 8,3 procenta ve srovnání s loňským rokem stejná. Ve všech
ostatních věkových třídách došlo k mírným zlepšením. Menší náchylnost ke kolísání napětí a vyšší
životnost žárovek, např. xenonových světel přispívají k výsledku. Dále pozitivní vliv z Bruselu: Vzhledem ke stále složitější výměně žárovek, byli v roce 2006 výrobci zavázáni k tomu, aby osvětlovací zařízení konstruovali tak, že žárovky dokáže vyměnit každý bez speciálního nářadí.

Toyota Prius znovu na špici
Zlatou plaketu druhý rok po sobě získává Toyota Prius s hybridním pohonem. Výsledek podporuje
odhady TÜV SÜD o elektrickém pohonu: Je bezpečný, schopný každodenního provozu a je vysoce
technicky vyzrálý. Pouze u 1,9 procenta hybridního modelu, který po třech letech poprvé musel na
technickou prohlídku, se vyskytly závažné závady. „Prius nám ukazuje, kterým směrem se vyvíjí
mobilita. Vysoká schopnost každodenního provozu se kryje s poznatky TÜV SÜD, které získal v
minulých letech jako vedoucí poskytovatel služeb v oblasti mobility s využitím elektřiny. K opakovanému vítězství jedou Japonci s Toyotou Auris na místě druhém. Dělí se průměrnou kvótou závad 2,6 procent o druhé místo s Mazdou 2. Na následujících místech první německá auta: Porsche Boxster/Cayman s kvótou závad 2,8 procenta, vyrovnaný se svým krajanem VW Golf Plus, který se ve srovnání s předešlým rokem o jedno místo zlepšil.

Na spodním konci skupiny dvouletých a tříletých jsou v tomto roce také dva typičtí vítězi šrotovného:
Dacia Logan jako poslední v roce 2012 s kvótou závad 12,5 procenta a Fiat Panda jako třetí od konce (
kvóta závad 11,6 procenta). Tak musí každý osmý Logan nebo Panda hned při první technické
prohlídce absolvovat kolečko v servisu.

Od mladších ke starším modelům: Loňský vítěz Prius se dostává s věkem čtyři až pět let na místo
druhé. Předstižen je přitom VW Phaeton, který zde obsazuje místo první. Červené světlo v této věkové
třídě: Renault Espace s kvótou závad 22,9 procenta. Po šesti až sedmi letech si stojí Porsche 911
(kvóta závad 5,5 procenta) a Toyota Corolla Verso (7,1 procenta) ještě skvěle. U osmi- až devítiletých je pořadí Porsche 911, Toyota RAV4, Honda Jazz. U seniorů (deset až jedenáct let) se ukazuje, že sport Seite 3 von 3 prospívá zdatnosti ve stáří: Sportovec Porsche 911 a Toyota RAV4 zaujímají místo jedna respektive dvě.

Nárůst nedostatků zbrzděn
Od automobilů ke komponentům: I když nárůst závad v TÜV Report 2012 je mírnější než v dřívějších
letech, pohybuje se stav aut dále na úrovni, kterou lze zlepšovat. Jako i v loňském roce stojí na
seznamech závad zcela nahoře osvětlení, nápravy a brzdy. Drobná zlepšení jsou u světel. I přesto,že
se podíl vozidel bez závad v uplynulých pěti letech aktuálně zlepšil z 48,3 procent v roce 2007 na 53,9
procent, není důvod ke spokojenosti Celkově, tolik Kerscher, odůvodňuje vysoká úroveň kvót závad,
jak důležitá je pravidelná údržba právě u starších vozidel.

Bádensko-Württembersko s nejnižší kvótou závad ve srovnání s regiony TÜV SÜD
TÜV SÜD vyhodnocuje v tomto roce opět svá data z oblastí trhu Bavorsko, Bádensko-Württembersko Sasko a Hamburg. Výsledek napříč všemi věkovými třídami: Bádensko-Württembersko má s 20
procenty nejnižší kvótu závad, následované Saskem a Hamburkem vždy s 21 procenty. V Bavorsku
byla kvóta nejvyšší stejně jako v loňském roce. V mateřské zemi TÜV SÜD muselo 21,4 procenta všech vozidel kvůli značným závadám absolvovat návštěvu opravny.

Informace: Všechny informace k TÜV Report 2012 naleznete na www.tuev-sued.de/tuev-report-2012 a www.vdtuev.de.

i
TÜV SÜD je vedoucím mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických
oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE. S více než 16 000 pracovníky poskytujeme služby
na 600 místech celého světa. Mezioborové týmy specialistů TÜV SÜD zajišťují optimalizaci techniky,
systémů a know-how. Jako procesní partneři posilují konkurenceschopnost našich zákazníků na
globálním trhu.

Zprávu si ve formátu PDF můžete stáhnout zde.