Tuzemským exportérům a firmám pomohou záruky „COVID plus“ na přelomu dubna a května

ministerstvo financí

Vláda včera schválila návrh Ministerstva financí na mimořádný vklad ve výši 4 mld. Kč do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) ke krytí závazků z poskytovaných záruk. Jejich cílem je pomoci exportním podnikům zasaženým krizí kvůli koronaviru. Vklad byl schválen v souvislosti s novelou zákona o pojišťování a financování exportu se státní podporou a příslušným prováděcím usnesením vlády.

„Pružně reagujeme na možný dopad koronavirové krize na exportéry. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jsme rychle připravili novelu umožňující, aby EGAP poskytoval záruky úvěrujícím bankám za splacení úvěru tuzemských vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovace a zkvalitnění výroby. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Záruka bude poskytována za závazky splacení úvěrové jistiny úvěrující bance,“ uvedla po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová.

egapNovela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou ve stavu legislativní nouze hladce schválil Parlament, nově zavedla možnost zřízení zvláštního fondu EGAPu ke krytí závazků z poskytovaných záruk. Po pondělním podpisu novely prezidentem republiky mohla vláda již dnes rozhodnout, že do fondu poputuje prvotní vklad 4 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy. V budoucnu ho na základě aktuálních potřeb EGAPu bude možné v případě potřeby po schválení vládou znovu doplnit. Maximální pojistná kapacita exportní pojišťovny, která může být využita k poskytování záruk za úvěry, činí celkem 142 mld. Kč. Ministerstvo financí v rámci boje proti dopadům koronaviru již navýšilo celkovou pojistnou kapacitu EGAPu novelou zákona o státním rozpočtu na 330 mld. Kč.

„Chci poděkovat poslancům i senátorům napříč politickým spektrem za rychlé schválení novely, díky které již dnes můžeme tento program zahájit. Jsem přesvědčená, že představuje smysluplně zacílenou pomoc státu pro stěžejní součást české ekonomiky, kterou exportně orientované firmy bezesporu jsou,“ dodala Alena Schillerová.

Podmínky programu nazvaného „Záruka COVID plus“ Ministerstvo financí coby 100% akcionář exportní pojišťovny představilo již počátkem dubna. Jedná se zejména o to, že podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u žadatele dosahovat minimálně jedné pětiny za rok 2019. Poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.

Záměrem programu je podpora a udržení podnikání společností s 250 a více zaměstnanci. Opatření tak doplní pomoc Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky (bezúročné úvěry pro podnikatele v programu COVID a záruky v programu COVID II). Spuštění programu se předpokládá na přelomu dubna a května. Další konkrétní informace budou v nejbližší době k dispozici na webu EGAPu

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR