U. S. Steel Košice míří k udržitelnější budoucnosti. Košické ocelárny budou snižovat klimatickou stopu za pomoci ČEZ a ESCO Slovensko

čez a u.s. steel košice

*U. S. Steel Košice, ČEZ a ESCO Slovensko (coby společný podnik ČEZ ESCO a Slovenského plynárenského priemyslu) berou ochranu klimatu velmi vážně *Společnosti podepsaly nezávazné memorandum o spolupráci na vytvoření strategického partnerství, jehož předmětem bude analýza budoucích energetických potřeb USSK a spolupráce při zásobování oceláren bezemisní elektřinou z obnovitelných a jaderných zdrojů či zavádění energeticky úsporných opatření a opatření na snižovaní klimatické stopy *ESCO Slovensko už teď pracuje v Košicích na několika moderních energetických projektech Dvě silné značky ze dvou sousedních zemí se spojily na cestě k moderní bezemisní energetice budoucnosti. Společnost U. S. Steel Košice, dcera globálního ocelářského gigantu UNITED STATES STEEL CORPORATION, a ČEZ, český lídr v oblasti moderní energetiky a dekarbonizace, podepsaly nezávazné memorandum o spolupráci na vytvoření strategického partnerství do roku 2025 s možností prodloužení. Memorandum se týká spolupráce v oblasti bezemisní elektřiny, výstavby obnovitelných zdrojů, energetické efektivity a úspor a rozvoje klimaticky šetrných inovativních řešení.

Memorandum podepsali na jedné straně Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ, a Martin Novák, člen představenstva ČEZ, a na straně druhé prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno a viceprezidentka pro dceřiné společnosti a generální právní zástupkyně Elena Petrášková. Partneři se shodli na potřebě analýzy energetických potřeb košického provozu v oblasti energetických úspor a dlouhodobého zásobování energií.

„Chceme udržet košický provoz v první ocelářské lize a přispět k dekarbonizaci průmyslu na Slovensku. ČEZ a ESCO Slovensko by měli pomoci zabezpečit, že naše cesta k udržitelnému provozu bude efektivní, transparentní a postavená na bezemisních zdrojích energie a inovativních technologiích,“ říká prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno.

čez a u.s. steel košice

„ČEZ a U. S. Steel Košice jsou společnosti plně odhodlané chránit klima a podnikat zodpovědně a udržitelně. ČEZ poskytuje klimaticky neutrální a úsporná řešení firmám v Česku, na Slovensku, v Německu i dalších státech střední Evropy. Dekarbonizace ocelářství je ale pro nás i pro celou Evropu novou výzvou a velmi důležitým úkolem. Jsme rádi, že jsme získali tak silného a stejně odhodlaného partnera jako U. S. Steel Košice. Konkrétní řešení bude pro košické ocelárny navrhovat ESCO Slovensko, naše společná dcera, kterou jsme založili s dalším silným hráčem – Slovenským plynárenským priemyslom,“ říká Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ.

„Na slovenském energetickém trhu jsme lídrem v oblasti efektivních, úsporných řešení ohleduplných k životnímu prostředí. Máme za sebou úspěšné zakázky např. pro nemocnice, bytové správy, ale i firemní klientelu. Partnerství s U. S. Steel Košice a společné projekty, kterými budeme naplňovat dnes uzavřené memorandum, však naše působení posouvají na novou úroveň,“ dodává Naďa Hartmann, generální ředitelka ESCO Slovensko.

ESCO Slovensko provede komplexní analýzu současného stavu energetiky v U. S. Steel Košice a její dceřiné společnosti Ferroenergy a na základě závěrů této analýzy navrhne řešení, která budou přinášet energetické úspory a sníží emise a náklady na energie.

ČEZ a ESCO Slovensko zejména provedou analýzu:

  • Spolupráce na inovativních a energeticky úsporných řešeních při potenciální realizaci některých dekarbonizačních projektů
  • Možnosti zásobování energeticky náročného provozu oceláren čistě bezemisní elektřinou z jaderných a obnovitelných zdrojů
  • Výstavbu nových obnovitelných zdrojů přímo v areálu oceláren
  • Zavedení dalších opatření na snižování emisí skleníkových plynů zvyšováním energetické účinnosti
  • Využití dotačních titulů pro všechna tato řešení

Partnerství U. S. Steel Košice, ČEZ a ESCO Slovensko už přineslo první konkrétní výsledky. ESCO Slovensko v Košicích zanalyzovalo například možnost decentralizace výroby stlačeného vzduchu, modernizace zásobování teplem a uchází se o rekonstrukci centrální výměníkové stanice.

U. S. Steel Košice je dceřinou společností světového ocelářského gigantu UNITED STATES STEEL CORPORATION, a integrovaným hutním podnikem s více než 50letou tradicí a roční výrobní kapacitou 4,5 milionu tun oceli. Produkty s vysokou přidanou hodnotou nacházejí uplatnění v automobilovém, obalovém, elektrotechnickém, spotřebním a stavebním průmyslu. Jejich vysokou kvalitu garantuje systém řízení kvality podle ISO 9001. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi zaměstnává více než 9000 lidí. Více na www.usske.sk

čez a u.s. steel košice

Ferroeneregy jako dceřiná společnost U. S. Steel Košice zabezpečuje výrobu a dodávku elektrické a tepelné energie a dalších energetických médií.

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější energetické společnosti ve střední Evropě. Má více než 7 milionů zákazníků a zhruba 30 tisíc zaměstnanců. ČEZ je lídrem v bezemisní energetice. ČEZ se zavázal přeměnit svou výrobu elektřiny na nízkoemisní již do roku 2030 a vybudovat do té doby portfolio nejméně 6000 MW nových obnovitelných zdrojů. V rámci Vize 2030 ČISTÁ ENERGIE ZÍTŘKA chce být ČEZ lídrem v udržitelném energetice nejen v České republice, ale v celé střední Evropě. V moderní energetice a sektoru ESCO dceřiné společnosti ČEZ realizovaly tisíce zakázek v Česku, na Slovensku, v Německu, Polsku, v Itálii, ve Francii nebo v Rumunsku. V České republice a na Slovensku dodává společnost ČEZ ESCO svým zákazníkům z veřejného i korporátního sektoru ta nejmodernější řešení, která jim umožňují plnit jejich energetické a klimatické cíle.

ESCO Slovensko je lídrem v oblasti efektivních, úsporných a environmentálně vhodných řešení pro firmy, obce a stát. Je dceřinou společností ČEZ ESCO a Slovenského plynárenského priemyslu. Patří do něj firmy AZ KLIMA SK, E-DOME, ESCO Distribučné sústavy, ESCO Servis, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. ESCO Slovensko se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy jako energetické poradenství, výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů, provoz a modernizaci teplárenství nebo projekty komplexních energetických úspor formou EPC.

Martin Schreier , CEZ Spokesperson

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ