SCHUNK: Uchopovací systémy pro kolaborativní, inteligentní a intuitivní operace

schunk

„V průmyslové produkci zažíváme zásadní přeměnu na chytré, inteligentní procesy – od úvodního plánování a konfigurací, včetně zprovoznění, po trvalý provoz a údržbu,” zdůraznil v závěru veletrhu SPS 2019 Henrik A. Schunk, řídící partner a CEO firmy Schunk, specialisty pro uchopovací systémy a upínací techniku.

sps 2019
“Posilování strojů a obsluhy” – pod tímto sloganem představila firma SCHUNK na veletrhu SPS 2019 řadu nových výrobků pro výrobní a montážní automatizaci.

“Poté se od základů změní i sortiment součástek. V případě uchopovacích systémů to znamená, že se do popředí zájmu uživatelů přesouvají flexibilita, inteligence a radikální zjednodušení konstrukce, zprovoznění a programování.”

schunk
Citlivé chapadlo malých dílů SCHUNK EGI je vytvořeno speciálně pro jemnou manipulaci s elektronickými součástkami.

Posilování strojů a operátorů
Tento trend se navíc odráží i v hlavních bodech programu, které firma SCHUNK v Norimberku prezentovala pod heslem “Posilování strojů a obsluhy”. Stejně tak slaví světovou premiéru SCHUNK ERT coby nejplošší rotační jednotka s převodníkem absolutní hodnoty, která je v současné době k dispozici na trhu. Její kompaktní konstrukce, která je konstruována pro univerzální aplikace, s volně definovatelným úhlem rotace a vysokými točivými momenty, si nemůže nezískat své zákazníky. Certifikované chapadlo Co-act EGL-C s dlouhým zdvihem, certifikované chapadlo malých součástek Co-act EGP-C a SCHUNK EGH pro flexibilní použití, umožňující velice snadný vstup do světa kobotů, určuje milníky v oblasti kolaborativní robotiky.

schunk
Na veletrhu SPS se firma SCHUNK zaměřila na chapadla Co-act pro kolaborativní aplikace. V této oblasti firma SCHUNK očekává v následujících letech obrovský růst.

Cyklus digitálních výrobků
Ve svém SCHUNK EGI tato inovativní rodinná firma představila také inteligentní chapadlo malých součástek s certifikovaným rozhraním PROFINET-IRT, které umožňuje individuálně programovatelný zdvih 57,5 mm na čelist a flexibilní dávkování uchopovací síly o velikosti až 100 N. Firma SCHUNK na příkladu chapadla EGI ilustrovala, jak lze celý produktový cyklus součástek SCHUNK mapovat digitálně, a to od výpočtu a návrhu nástroje přes vytvoření digitálního dvojčete, zprovoznění s využitím webového serveru až po vyhodnocení chytrých dat a zpracování za provozu prostřednictvím rozhraní PROFINET.

schunk
Elektrická, vysoce výkonná montáž: firma SCHUNK umí svým chytrým 24V modulárním systémem nakonfigurovat celé montážní systémy.

Portfolia Plug & Work pro lehké roboty
Podle představitelů firmy SCHUNK zažije lehká robotika v následujících několika letech výrazný rozvoj. Hotová, koordinovaná portfolia Plug & Work určená mj. pro firmu Universal Robots jsou konstruována tak, aby uživatelům usnadnila spuštění. Za tímto účelem firma do svého sortimentu součástek zahrnula certifikovaná chapadla Co-act i ověřené pneumatické a elektrické moduly, čidla, systémy pro rychlou výměnu a zápojné moduly.

schunk
Vytvořeno speciálně pro lehké roboty: firma SCHUNK koordinuje svá portfolia Plug & Work individuálně pro nejširší spektrum lehkých robotů.

Jedním z hlavních výrobků v tomto segmentu bylo také chapadlo s dlouhým zdvihem EGL, které se stalo novým měřítkem flexibility, síly a funkčnosti robotických ramen firmy UR v rozmezí čistých až náročných prostředí. V oblasti silového uchopování je lze použít na procesně spolehlivou a jemnou manipulaci s nejširším spektrem různých dílů o hmotnosti až 3 kg.

Zdroj zprávy: SCHUNK

SCHUNK