Udílení zlatých cen na MSV 2013

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně již tradičně pořádá ve večerních hodinách prvního výstavního dne udílení prestižních cen nejzajímavějších exponátů

Partnerskou zemí je ekonomicky se rozvíjející Turecko.
Od středy do soboty probíhá v pavilonu G2 EUROTRANCE dopravní veletrh
I letos večerem provázela sympatická Daniela Písařovicová, a v úvodní řeči Romana Onderky – primátora statutárního města Brna, zazněla slova TGM, který řekl, že “Instituce trvají na myšlenkách, na kterých vznikly, a ČR a SK vzniklo na bázi rozvinutého průmyslu a hospodářství. Což je potřebo rozvíjet a expandovat I na zahraniční trh. Popřál veletrhu spousty dalších úspěšných let a ať se návštěvníkům v jednom z nejkrásnějších měst Evropy líbí.
Jiří Cienćiala – Ministr průmyslu a obchodu
Se ve svém projevu opřel o slovo konkurenceschopnost – což je klíčovým slovem pro budoucnost. Vyzdvihl důležitost propojení teorií s praxí a zmíníl VUT a ČVUT. Řekl, že jedinou cestou jak zajistíme energetickou bezpečnost je investovat co vytěžíme opět do poznání.
ČR a SK ekonomický trh opět spojil dohromady, protože spolupráce je pořád a cílem je I nadále spolupracovat a přicházet s novýli stale lepšími věcmi, například urychlit cestu z Třince do Žiliny na třičtvrtě hodinu.
Tomáš Malatinský – ministr hospodářství slovenské republiky
Po celých 55let trvá zájem Slovenské republiky o vystavování v Brně, které považují za domácí město. Považuje za důležité papalelně řešit velké i menší cíle a mezinárodní veletrhy jsou ideální pro impulzy a inovace.
Mustafa Sever – Náměstek ministra hospodářství Turecka
Turecko je poctěno 30% účastí na veletrhu a věří, že být partnerskou zemí přispěje k lepšímu navázání kontanktů mezi oběmi zeměmi pro dlouholeté vztahy.
Turecko se výrazně zlepšílo s vývozem elektrických strojů do rozvojových zemí, I v exportů automobilů. Pro přiblížení jejich kultury zahrála skupina 4 hudebníků 4 skladby a poslední část byla obohacena 3 tanečníky (2 muži a 1 žena) tancem “Dervišů”, čímž byl celý večer poté zakončen.
Předání diploma firmám které vystavují každodočně od založení strojírenského veletrhu.
Např. Vítkovice, ŽDAS, Siemens, Nová Huť/ Arccelor Mittal, Šmeralovy závody Brno. Ze zahraničí se vždy účastnily švýcarské strojírenské firmy, skupina Swiss-Tool Export. Některé firmy se přesunuly z MSV do jiných oborových veletrhů jako Techagro, Wood-tec, Embax Print.

Projev premiéra Jiřího Rusnoka

55. mezinárodní strojírenský veletrh oficiálně nezahájil president České republiky, jak bývalo zvykem, ale díky cestě Miloše Zemana do Izraele,ale proto letošní veletrh uvedl předseda Vlády ČR Jiří Rusnok, který vyzdvihl důležitost podpory průmyslové tradice v naší zemi.
Vážený pane primátore, vážení páni ministři, vážení zahraniční hosté, vážení páni rektoři, vážení páni velvyslanci, vážené dámy a vážení pánové!
Je pro mě velkou ctí, že s vámi mohu být na zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu. Je to nádherné výročí, kdy veletrh slaví již poměrně zralý věk 55 let. Pro mě jako člověka stále ještě věkem mladšího je to věc, ke které vzhlížím s velkou úctou.
Chtěl bych říci, že Česká republika je zemí průmyslovou, která ve své moderní historii, ať už před rozdělením Československa nebo v posledních 20 letech, vždy byla významně formovaná průmyslovou tradicí i přítomností. Je to věc, která dnes už patří do naší genetické výbavy, a nedílnou součástí této výbavy je i brněnské výstaviště, kterému blahopřeji k onomu nádhernému výročí 85 let fungování.
Česká republika je podle dostupných údajů z hlediska podílu průmyslu na HDP. nejprůmyslovější zemí Evropské unie Už kdysi náš první prezident Tomáš Garrique Masaryk říkával, že instituce trvají na myšlenkách a principech, na kterých vznikly. Československo do značné míry vzniklo – a dnes i jeho pokračovatelé Česká a Slovenská republika – na bázi rozvinutého hospodářství, ke kterému průmysl nedílně patří.
Mám tu čest být předsedou vlády, která vznikla na základě nedávného trochu turbulentního politického vývoje. Je to vláda překlenovací, která má za úkol spravovat zemi po dobu, dokud nebude v nadcházejících sněmovních volbách zvolena nová politická reprezentace. Ale současně je to vláda, která – myslím – velmi dobře reflektuje potřeby této země, mezi které patří právě pokračování průmyslové tradice, o které jsem hovořil. Tato tradice je živá, je nosná, a nejlépe nám to ukázaly poslední roky vývoje nejen u nás, ale i ve světě. Když se podíváme, jak byly v posledních pěti letech zasaženy ekonomickou krizí a stagnací jednotlivé státy, bez většího překvapení zjistíme, že relativně nejméně byly zasaženy státy, které svoje hospodářství relativně nejvíce opírají o průmyslovou výrobu, průmyslové služby a vše, co s tím v dnešní moderní době souvisí.
Zdá se tedy, že tento princip funguje, alespoň já jsem o tom přesvědčen, a přál bych si, abychom na tomto principu i nadále stavěli prosperitu a blahobyt České republiky. K tomu potřebujeme, abychom byli úspěšní na dnes velmi široce otevřeném světovém trhu. Jsme relativně malá země. Naše strojírenské a jiné průmyslové podniky se neuživí na desetimilionovém českém trhu, to je vyloučeno. Také proto jsme jednou z nejotevřenějších ekonomik Evropy a možná světa. Abychom se mohli uplatnit na zahraničních trzích, musíme se prezentovat, musíme světu ukázat to nejlepší, co máme, a musíme to dokázat prodat. A abychom byli mezi nejlepšími, musíme se také inspirovat. Musíme se střetávat s tou nejlepší světovou konkurencí. K tomu všemu myslím tato akce – Mezinárodní strojírenský veletrh – výborně slouží.
Chci vám všem, kteří jste tady jako zástupci zúčastněných firem, popřát, aby se vám splnilo vše, s čím jste sem přijížděli. Přeji vám, abyste naplnili svá očekávání, a brněnskému výstavišti a Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu přeji nejméně ještě jednou tolik let, kolik tady dnes společně oslavujeme. Vám všem pak přeji krásný pobyt v Brně a příjemný zážitek z této akce. Děkuji za pozornost.

Generálního ředitel společnosti Veletrhy Brno a.s. Ing. Jiří Kuliš

První Výstava československého strojírenství se konala v roce 1955, první MSV byl v roce 1959. První akce tak nebyla ještě mezinárodním veletrhem.
To má docela zajímavý historický důvod. V letech 1955–58 to byla národní strojírenská výstava, v uspořádání mezinárodního veletrhu bránila Rada vzájemné hospodářské pomoci, resp. východní Německo (NDR) v obavě o veletrhy v Lipsku. První Mezinárodní strojírenský veletrh se konal v roce 1959, poté, co zasedání RVHP rozhodlo na základě ruského názoru, že to může být jinak, než si přejí východní Němci. Některé paralely vidím i v současnosti. Evropská rada rozhoduje o věcech jako zakřivení banánů a hannoverský či lipský veletrh by asi taky uvítal, kdyby bylo o jeden průmyslový veletrh v Evropě méně.

Již první ročníky MSV a měly tehdy úžasnou atmosféru.
Jen první den, v neděli navštívilo veletrh na 200 tisíc lidí, skoro celé Brno. To je dnes nepředstavitelné. Do Brna přijelo 25 zvláštních vlaků. Za týden navštívil veletrh milion lidí. Vyzdobilo se i město, bylo vymydlené, neexistovala žádná rozkopaná ulice. To je dnes také nepředstavitelné. Bylo vybudováno autobusové nádraží u hotelu Grand, byl otevřen podchod pod hlavním nádražím. Pravda, od té doby se nádraží a jeho okolí bohužel moc nezměnilo. Později přibyly v ulicích neonové girlandy, na náměstí Svobody byly instalovány snad první světelné noviny, vycházel zvláštní veletržní večerník, na příjezdech do Brna byly instalovány první reflexní směrové tabule. Dočetl jsem se, že přípravy na veletrh ze strany města šly tak daleko, že prostitutky musely pobývat během veletrhu na venerologii. Brno se stalo veletržním městem…

A který ročník MSV byl nejzajímavější?
Rozhodně nejdramatičtější byl asi ten po srpnu roku 1968. Výstaviště bylo označeno kvůli vyvěšené černé vlajce za centrum kontrarevoluce. Termín konání musel být o týden posunut, protože byly uzavřeny hranice, zahraniční exponáty a vystavovatelé se sem nemohli dostat. Tehdejší reformní představitelé Dubček a Smrkovský přijeli z „moskevského vězení“ na výstaviště, kde je vítaly tisíce lidí. Že se veletrh konal v dost depresivní náladě, to není třeba zdůrazňovat, a co následovalo, také víme. Ten „veletržně“ nejzajímavější byl asi v roce 1990, přestala platit různá omezení, Československo se otevřelo světu a veletrh byl rázem místem volného obchodu v počátcích tržní ekonomiky.

Veletrh je tržištěm inovací…
Bez předvedení inovací, nových nápadů, řešení by veletrh smysl neměl. Veletrh je od toho, aby ukazoval nové věci. Naštěstí lidé stále zlepšují, inovují a nové věci vymýšlejí. A na veletrhu jako MSV je stále co ukazovat, stále je co vidět. Na MSV statisíce lidí poprvé viděli například kapesní rádio, sifonové láhve, elektronické stopky, v roce 1960 první plátěné vozítko s motorem Jawa 350 ccm a cenou 16 tisíc korun… Veletrh uvedl do světa ikony československého průmyslu jako tryskový textilní stav, Tatru 603, letadlo L-13 Blaník, L-200 Morava, Zetor 25A, návštěvníci mohli vidět stotunové lopatkové kolo Kaplanovy turbíny. V roce 1987 se na nové lidové vozítko Škoda Favorit přišlo na MSV podívat 600 tisíc lidí, kolabovala brněnská doprava, lidé z autobusů z celé republiky šli několik kilometrů pěšky… Každý veletrh přináší novinky a inovace, ale nyní jsou tak odborné, specializované, že jim běžný člověk ani neporozumí – na rozdíl od těch sifonových láhví.

Který z těch novodobějších veletrhů byl nejúspěšnější?
Rozsahem asi ten 50. v roce 2008, kdy jsme byli omámeni nekonečným růstem, ale během veletrhu byl oznámen pád Lehman Brothers a byl konec radosti, přestali jsme se radovat a trvá to až dosud… Dobrá nálada panovala ale i vloni, s nadějí lepších zítřků, které se ale nedostavily. Takže pokud letošní ročník přispěje trošku k novým investicím v průmyslu a tím i postupnému ukončení nejdelší recese v dějinách Česka, tak se zapíše k těm nejúspěšnějším.

Jaroslav Hanák – Prezident svazu průmyslu a obchodu
Pro oceněné firmy by měla mít zlatá medaile hodnotu té olympijské, protože vytvořili jedinečný a konkurenční výrobek s vysokou technickou a technologickou hodnotou.

Zlatá medaile oceněné inovativní Exponáty:
1.
MCU 1100V – 5X
Výrobce:  KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
Vystavovatel:  KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
Umístění:  Pav. P, č. stánku 123
Popis:
Frézovací multifunkční pětiosé obráběcí centrum se stavebnicovou konstrukcí. Umožňuje komplexní obrábění široké škály obrobků z různých materiálů. Stavebnicovost je dána možností užití řady vřetenových jednotek s různými vlastnostmi, možností definovat velikost zásobníku nástrojů až pro 360 nástrojů a různé upínací systémy, možností aplikace soustružnického stolu a velikosti otočně sklopného stolu.  Zásobník nástrojů je řízen autonomně. Vyznačuje se vysokou tuhostí, dynamikou a aktivní teplotní stabilizací konstrukce. Na projektu stroje spolupracovala Strojní fakulta ČVUT v Praze a Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.
2.

Chytrý autopilot na letounu EPOS
Výrobce:  Evektor, spol. s r.o., Letecká 1008, 686 04 Kunovice, tel.: +420 572 537 428
Vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno 601 90, tel: 541 141 111
Umístění:  Pav.A1, č. stánku 15
Popis:
Chytrý autopilot představuje inovativní automatický systém digitálního řízení letu poskytující výrazné zvýšení bezpečnosti letu, který přitom zachovává pro piloty velkou míru autonomie řízení. Ve spolupráci s firmou Evektor byl systém nainstalován do konceptu sportovního letounu budoucnosti SportStar EPOS. Vývojem se povedlo dosáhnout synergický účinek prostřednictvím sjednocení technologií digitálního řízení letu s konceptem moderního sportovního letoun, který je poháněn elektrickým motorem s charakteristickou přívětivostí k životnímu prostředí a s nízkými náklady na provoz a údržbu.

3.

M2 cusing
Výrobce:  Concept Laser GmbH, An den Ziel 8, 96215 Lichtenfels, Germany
Vystavovatel:  Misan s.r.o., Ke Vrutici 1795, 28922 Lysá nad Labem, +420325551440
Umístění:  Pav. P, č.stánku 136
Popis:
Stroj M2 cusing firmy Concept Laser je systém pro laserové spékání kovových prášků, jako např. korozivzdorné, nástrojové oceli, slitiny titanu, hliníku, CoCr, Inconel nebo drahé kovy (Au, Ag). Systém vyrábí součásti aditivní technologií, známou také jako rapid prototyping, kdy dochází k lokálnímu natavení ve vrstvách nanášeného kovového prášku pomocí laseru. Uplatnění nachází při výrobě hotových dílů, které nelze běžnými výrobními metodami zhotovit (např. s konformním vnitřním chlazením, bezešvě zřetězené díly, atd.) nebo při prototypové výrobě odlitků bez nutnosti výroby formy. Stroj lze využít v oblasti automobilového, leteckého, lékařského, dentálního, šperkařského průmyslu a v oblasti výroby vstřikovacích forem.
Inovace spočívá v systému řízení kvality QM Meltpool, která je doplňkovou funkcí stroje, přináší komplexní diagnostiku výrobního procesu sledováním samotného spékání a současným evidováním stavů klíčových parametrů stroje pro následné automatické zpracování zprávy o výsledku procesu. Výstupem je dokonalá kontrola vyráběných součástí s odhalením možných vad v povrchové nebo vnitřní struktuře součástí. Případné vady jsou zobrazeny v systému stroje, aby mohly být lokalizovány na fyzické součásti. Tato funkce je vyžadována zejména při výrobě součástí pro letecký průmysl a při výrobě nosných kostních náhrad a zubních protetik.
4.

Proudový turbínový motor TJ100S-125
Výrobce:  První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Vystavovatel:  První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Umístění: Pav. V, č. stánku. 037
Popis:
Proudový motor je navržen a vyráběn jako pohonná jednotka s tahem 1250 N určená především pro bezpilotní prostředky. Motor je jednohřídelové koncepce s jednostupňovým radiálním kompresorem, prstencovou spalovací komorou, jednostupňovou axiální turbínou a výstupní tryskou. Rotor motoru je uložen na 2 kuličkových ložiskách, mazání zajišťuje autonomní olejový systém. V sání kompresoru je situován bezkartáčový startérgenerátor umožňující spouštění palubní sítě a generování energie v době funkce motoru. Regulaci motoru zajišťuje digitální řídící systém.
5.

Zařízení sekundární metalurgie VD/VOD-VIT
Výrobce:  VÍTKOVICE HLAVY MACHINERY a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Vystavovatel:  VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Umístění: Pav. P, č.stánku  050
Popis:
Kesonové zařízení typu VD/VOD-VIT patří mezi zařízení sekundární metalurgie, ve kterém probíhá pod hlubokým vakuem rafinace kovové taveniny v pánvi umístěné v hermeticky uzavřeném kesonu. Lze ho využívat při masové výrobě ocelí, kde po vakuové rafinaci následuje odlévání technologií nepřetržitého lití, nebo odlévání do kokil, a případně následným zpracování technologii elektrostruskového přetavování ingotů ve vakuu. V porovnání s komorovým vakuovým zařízením typu RH/RH-Ob/RH-KTB výhoda kesonového zařízení spočívá v emulgaci upravené strusky s kovovou taveninou v průběhu rafinačního procesu, přičemž tato struska zde působí jako rafinační činidlo.
Oceněná osobnost za celoživotní dílo:
Pan inženýr Miloš Polášek, CSc. (9O let)
Vzdělání: 1945-1949,
ČVUT Praha, fakulta strojní a elektrotechnická, inženýr
1952-1955, fakulta strojního inženýrství ČVUT Praha, kandidát technických věd
Hlavní výsledky práce:
Návrh výpočtu meze stability proti vznik u samobuzeného kmitání pro případ t.zv. polohové vazby, t.j. bez působení vlnitosti na povrchu obrobku na vznik chvění (1952-1954). Výpočet stability rámu obráběcího stroje pro systém samobuzeného kmitání včetně vlivu vlnitosti na vznik chvění (1955); vypracování matematického popisu bylo provedeno RNDr L.Špačkem. Za vypracování teorie samobuzeného kmitání při obrábění byla r.1954 udělena autorům J.Tlustému, L.Špačkovi a M.Poláčkovi státní cena 2.stupně
.