Univerzita Pardubice používá pro modelování dopravy AIMSUN NEXT od Yunexu

yunex siemens

Společnost YUNEX, dceřiná společnost Siemens Mobility, v rámci veřejné soutěže dodala Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice softwarový nástroj Aimsun Next. Prostřednictvím tohoto nástroje budou zástupci z Fakulty elektrotechniky a informatiky realizovat projekty v oblasti řízení dopravy na zvolené dopravní infrastruktuře, modelovat dopravní systémy s uplatněním mikroskopické simulace disponující pokročilou funkcionalitou pro vývoj vlastních algoritmů a aplikací z této oblasti.

yunex

Tento nástroj pro modelování dopravy byl financován z programu OP VVV „Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“.

„Software Aimsun Next umožňuje modelovat malé i velké dopravní sítě, a to od jedné křižovatky až po celý region.“ říká Martin Němec, vedoucí oddělení Urban společnosti Yunex, s.r.o. „Pomocí softwaru lze velmi snadno vytvořit digitální dvojče města nebo dálnice, simulovat trasy cest, které lidé plánují, a přiřadit jim dostupné možnosti dopravy, jako jsou taxi, autobusy, sdílené automobily, kola nebo dokonce chůze.“

Digitální modelování je bezpečný a nákladově efektivní způsob, jak experimentovat s různými návrhy nebo provozními plány a jak přispět k tomu, aby byla města bezpečnější, čistší a příjemnější pro život. Více než 7000 odborníků v 90 zemích světa používá software Next k přijímání důležitých dopravních rozhodnutí. Software umožňuje provádět posouzení vlivu dopravy jakéhokoli rozsahu a složitosti. Na běžném notebooku lze spustit dopravní model celého Singapuru s 10 580 křižovatkami a 4 483 km jízdních pruhů 2 – 3krát rychleji než v reálném čase.

siemens yunex

„Dodaný software Aimsun Next nám poskytuje celou řadu zajímavých možností pro výzkum v oblasti aplikované informatiky, zejména s ohledem na možnosti ověřování nových technologií a algoritmů, které mají značný potenciál v blízké budoucnosti a také v publikacích. Jsme velmi rádi, že se dodávku podařilo v projektu zabezpečit.“ doplňuje Michael Bažant, Katedra softwarových technologií Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Obsáhlý rámec řízení provozu v systému Aimsun Next navíc umožňuje modelovat síťové operace, které mohou mít vliv na výběr trasy: parkování, plány údržby komunikací, dopravní uzavírky, objízdné trasy, případně dynamicky rezervované jízdní pruhy. Parametry rozhodování lze měnit podle typu vozidla (autonomní vozidla se chovají jinak než běžná vozidla s řidičem), aby mohl dopravní inženýr vytvářet simulace, jak různé technologie ovlivňují chování řidiče, a studovat jejich vliv na dopravní síť a na ostatní vozidla nacházející se v síti.

AIMSUN NEXT

Rozhraní pro řízení dopravy zajišťují propojení se systémy dynamického řízení signalizace, jejich algoritmy mohou být začleněny do simulace a signály nastaveny v závislosti na podmínkách v dopravní síti. Aimsun Next nabízí rozhraní k systémům LISA+, SCATS, Siemens UTC System (se systémem SCOOT), UTOPIA a VS-PLUS, které umožňují přesnou emulaci adaptivního řízení.

Společnost Yunex Traffic působí ve více než 40 zemích a její inteligentní dopravní řešení v současné době využívají velká města po celém světě, včetně Dubaje, Londýna, Berlína, Bogoty a Miami. Yunex Traffic je jediným dodavatelem, který může nabídnout všechny hlavní regionální standardy požadované v Evropě, Velké Británii, Asii a Americe.

Další informace o společnosti Yunex Traffic naleznete na adrese: www.yunextraffic.com.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens