ÚP ČR a EURES představí na veletrhu Profesia Days své služby

úřad práce

Téměř sto vystavovatelů, desítky přednášek a workshopů, široká nabídka volných pracovních míst v České republice i Evropě a možnost osobního setkání se zástupci firem z různých oborů. To vše bude připraveno pro návštěvníky 10. ročníku veletrhu práce Profesia days ve dnech 6. – 7. října 2021 na pražském výstavišti v Letňanech. Své služby představí také Úřad práce ČR a celoevropská síť EURES. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Do hlavního města zamíří vystavovatelé z různých zemí Evropy i ČR. „Pracovní zkušenosti ze zahraničí jsou pro další kariéru každého člověka velmi cenné, což platí dvojnásob například pro čerstvé absolventy škol. Navíc naši pracovníci jsou díky vysoké kvalifikaci velmi žádaní,“ uvádí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která má s prací v cizině i osobní zkušenost. „Nejde jen o prohloubení jazykových znalostí, ale zejména o to, že získáte nové obzory a také přehled o tom, jak funguje trh práce v jiných zemích. Je to šance, která může každého rozhodně hodně posunout,“ dodává.

„Člověk tyto zkušenosti může zúročit po návratu do ČR a obohatit tak nejen svůj osobní, ale hlavně profesní život. Mezinárodní veletrhy práce nabízejí příležitost k neformálnímu setkání zájemců o práci v zahraničí a zaměstnavatelů. Lidé se dozví řadu praktických informací o podmínkách v konkrétní zemi, což jim může výrazně usnadnit rozhodování,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

„EURES poradci nabídnou informace o životních a pracovních podmínkách prostřednictvím individuálních konzultací nejen zájemcům o práci v zahraničí, ale také českým zaměstnavatelům, kteří hledají uchazeče i z jiných evropských zemí,“ doplňuje národní koordinátor EURES ČR Ladislav Němec.

EURES si pro letošní ročník Profesia days připravil jednu zajímavou novinku. Jedná se o poskytování informací a poradenství mládeži. Tato služba je poskytována na základě partnerství v síti Eurodesk.

Jak už bylo řečeno, bude mít své specialisty na místě Úřad práce ČR, konkrétně Krajská pobočka ÚP ČR v Praze. Příchozí se od nich mimo jiné dozví podrobnosti o širokém portfoliu nabízených služeb.

„Naši zástupci jim sdělí, o jaké profese je zájem a co zaměstnavatelé vyžadují od budoucích zaměstnanců. V neposlední řadě představí návštěvníkům nástroje aktivní politiky zaměstnanosti či projekty zaměřené na konkrétní skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání,“ vyjmenovává ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Praze Iva Merhautová.

Za všechny je možné uvést projekt OUTPLACEMENT (určený pro zaměstnance, kterým bude končit pracovní poměr, a zaměstnavatele, kteří plánují propouštění, procházejí reorganizací nebo hledají nové zaměstnance) a projekt FLEXI (Podpora forem flexibilního zaměstnávání), určený lidem, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů (zdravotních, rodinných apod.) pracovat na plný úvazek a dalším osobám znevýhodněným na trhu práce.

Více informací k oběma projektům, včetně videí, je k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR (https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement a https://www.uradprace.cz/web/cz/-/podpora-flexibilniho-zamestnavani).

Vstup na veletrh i odborný program je zdarma.

EURES je celoevropská síť usnadňující volný pohyb pracovníků v rámci všech zemí Evropské unie, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Česká republika se do systému EURES zapojila v roce 2004, současně se vstupem do Evropské unie. EURES je plně integrován do veřejných služeb zaměstnanosti, je tedy pevnou součástí agendy Úřadu práce ČR. V rámci jeho sítě fungují stovky poradců a na tři desítky z nich působí v České republice. Poradci EURES jsou lidem k dispozici na všech krajských pobočkách a vybraných kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Své služby poskytují bezplatně. Služby EURES cílí zejména na uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele a na další partnerské organizace na trhu práce v Evropě. Informace o životních podmínkách a o ověřených volných pracovních místech jsou k dispozici na národním (www.eures.cz) a evropském portálu EURES (www.eures.europa.eu). Další podrobnosti jsou uvedeny také ve videospotech dostupných na https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanostvidea.

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR