ÚP ČR nadále pomáhá odcházejícím zaměstnancům OKD

okd

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem, kterých by se v budoucnu mohlo týkat hromadné propouštění v OKD po ukončení těžby na Dole Darkov a Dole ČSA. Nadále provozuje na třech místech v prostorách zaměstnavatele (Doly ČSM, Darkov a ČSA), za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, mobilní poradenská střediska, kde jeho zástupci poskytují zájemcům z řad propouštěných zaměstnanců cíleně zaměřené služby, ve snaze co nejvíce eliminovat nezaměstnanost. Od listopadu je navštívilo více než 800 zájemců.

Úřad práce ČR se dohodl se zaměstnavatelem na pokračující dlouhodobé úzké spolupráci. Jejím cílem je pomoci propouštěným zaměstnancům už během doby, než jim skončí pracovní poměr u zaměstnavatele. A to tak, aby v ideálním případě nemuseli do evidence uchazečů o zaměstnání vůbec vstoupit, nebo jen na nezbytně nutnou dobu.

okd

„Možností pomoci je hned několik – jak v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, tak i projektů spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost. Za všechny mohu jmenovat projekt OUTPLACEMENT. Dosud do něj ÚP ČR zařadil v rámci Moravskoslezského kraje na pět desítek bývalých zaměstnanců OKD. Více než 40 % z nich nastoupilo, nebo v blízké době nastoupí, na některý z rekvalifikačních kurzů, nejčastěji zaměřených na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C nebo CE či na získání profesního průkazu. Zájem mají také o rekvalifikace pro strážné, obsluhu zdvihacích zařízení, strojníky, truhláře nebo techniky požární ochrany,“ uvádí generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

„Jen během letošního února navštívilo naše specialisty v mobilních poradenských střediscích nebo je telefonicky kontaktovalo téměř 200 zájemců. Zajímají se o to, jak se zaevidovat na ÚP ČR a požádat o zprostředkování zaměstnání, jaká volná pracovní místa jsou k dispozici nebo jaké jsou možnosti rekvalifikací,“ doplňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

šachta

Zástupci ÚP ČR probírají s příchozími jejich konkrétní situaci a pomáhají jim třeba i se sepsáním životopisu nebo je nasměrují na příslušnou instituci v případě dotazů týkajících se důchodu, pojištění apod. Velmi dobře také funguje spolupráce s OSSZ v Karviné. Úřad práce ČR pro všechny účastníky nadále průběžně vytipovává vhodná pracovní místa. Největší zájem je v současné době v tomto regionu o pozice řidičů, svářečů, pracovníků ochrany a ostrahy nebo třeba skladníků. Právě na tato místa hledají už delší dobu zaměstnavatelé v kraji ve větším množství nové zaměstnance. Existuje proto reálný předpoklad, že odcházející zaměstnanci nastoupí v dohledné době do nové práce.

Jak už bylo uvedeno, pro zaměstnance, kterým hrozí ztráta zaměstnání, stejně jako pro zaměstnavatele, kteří by měli zájem propouštěné pracovníky zaměstnat, je určen projekt s názvem OUTPLACEMENT. ÚP ČR ho realizuje od 1. června 2020 v celé ČR. Využít jej mohou zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli hromadnému propouštění nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Účastníky se mohou stát také zaměstnanci, jimž skončí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

úřad práceÚřad práce ČR nabízí kromě individuální péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo i proškolení v oblasti měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří mění zaměstnání tak mohou využít outplacementových služeb úřadu jako významnou podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit.

ÚP ČR se zaměřuje i na zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky do práce. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy včetně povinného pojištění v rámci vytvořených pracovních míst – maximálně 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců. A v případě potřeby mohou tyto své nové zaměstnance také vzdělávat. Další informace jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-. Úřad práce ČR také aktivně spolupracuje s OKD v rámci projektu „Nová šichta“, který společnost připravila pro odcházející zaměstnance, aby jim ulehčila přechod do nového zaměstnání, případně start vlastního drobného podnikání.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo