ÚP ČR podpořil v rámci projektu POVEZ II už přes 83 tis. lidí

úřad práce

Celkem 8 258 firem v celé České republice získalo finanční podporu na základě schválených žádosti v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Úřad práce ČR dosud přijal 43 626 žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit. V rámci těch schválených následně uzavřel 22 976 dohod na zabezpečení vzdělávání a podpořil 83 253 zaměstnanců, 9 613 z nich tvořili lidé starší 54 let. Objem poskytnutých prostředků na úhradu vzdělávání a příspěvky na mzdové náklady po dobu
vzdělávání dosáhl téměř 2,1 mld. Kč. Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Projekt POVEZ II realizuje Úřad práce ČR do 31. 12. 2023. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností (včetně měkkých dovedností) stávajících i budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak bez nich. Do projektu mohou vstoupit též zaměstnanci na DPČ nebo rodičovské dovolené.

ADK

Reklama

Úřad práce ČR nabízí zaměstnavatelům příspěvek na vzdělávání zaměstnanců (dle režimu veřejné podpory), a to až do výše 85 % vynaložených nákladů. Zároveň mohou získat i příspěvek na mzdové náklady po dobu účasti zaměstnanců na odborném rozvoji, například na rekvalifikaci. V tomto případě může Úřad práce ČR zaměstnavateli refundovat až 100 % vynaložené částky, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Své zaměstnance mohou firmy vzdělávat prostřednictvím interního lektora nebo vzdělávacího zařízení, a to prezenční i elektronickou formou. V neposlední řadě projekt zohledňuje aktuální situaci, a proto ÚP ČR jeho prostřednictvím přispívá též na výuku českého jazyka pro zaměstnance ze zahraničí.

„Podporujeme kurzy bez ohledu na jejich délku. Určitě je ale žádoucí, aby celkový součet hodin vzdělávacích aktivit (už proběhlých nebo plánovaných v rámci projektu) přesáhl v případě konkrétního zaměstnance 40 hodin (1 hodina = 60 minut),“ upřesňuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Při posuzování žádostí bere Úřad práce ČR mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce, nebo zda bude mít vzdělání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Poskytnuté prostředky tak vynakládá efektivně, účelně a hospodárně.

Zaměstnavatelé mají zájem zejména o odborně technické kurzy (svářečské kurzy, obsluha strojů a výrobních linek, hydraulika, elektro a stavební činnost) a odborné kurzy pro řidiče (řidičská oprávnění mimo sk. B, obsluha vysokozdvižných vozíků, jeřábnické kurzy), včetně kurzů zaměřených na získání profesních průkazů.

Často využívané jsou též odborné jazykové a ekonomické kurzy (účetnictví, daně, finanční controlling). V neposlední řadě roste poptávka po odborných IT kurzech, především v oblasti programování, projektování a školení informačních systémů. Mezi regiony s největším čerpáním v rámci projektu patří Jihomoravský, Moravskoslezský, Středočeský a Olomoucký kraj.

ÚP ČR přijímá žádosti o příspěvky elektronicky prostřednictvím webové aplikace dostupné na webové stránce http://povez.uradprace.cz. V rámci probíhající III. výzvy má ÚP ČR k dispozici ještě bezmála 600 mil. Kč. Základní informace se zájemci dozví na webu Úřadu práce ČR.

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR