ÚP ČR podpořil v rámci projektu POVEZ II už přes 86 tis. lidí

svářeč

Celkem 12 798 firem v celé České republice už získalo finanční podporu díky projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Úřad práce ČR dosud přijal téměř 45 tis. žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit. V rámci těch schválených následně podpořil 86 527 zaměstnanců. Bezmála 10 tisíc z nich byli lidé starší 54 let. Objem poskytnutých prostředků na úhradu vzdělávání a příspěvky na mzdové náklady po dobu vzdělávání dosáhl 2,147 mld. Kč. Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond prostřednictvím OP Zaměstnanost.

práce

Projekt POVEZ II realizuje Úřad práce ČR do 31. 12. 2023. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností (včetně měkkých dovedností) stávajících i budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak bez nich. Do projektu mohou vstoupit též zaměstnanci na DPČ nebo rodičovské dovolené.

„Tento projekt nabízí skvělou příležitost firmám, které chtějí zlepšit svou konkurenceschopnost. Zároveň výrazně podporuje zaměstnanost v daném regionu. Cílí na všechny věkové skupiny zaměstnanců a je dostupný pro firmy různých velikostí, což z něj dělá jedinečnou iniciativu. Výsledkem je modernizace provozů a zvýšení dovedností či znalostí samotných zaměstnanců,“ shrnuje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš

Úřad práce ČR nabízí zaměstnavatelům příspěvek na vzdělávání zaměstnanců (dle režimu veřejné podpory), a to až do výše 85 % vynaložených nákladů. Zároveň mohou získat i příspěvek na mzdy zaměstnanců po dobu jejich vzdělávacího procesu, například na rekvalifikaci. V tomto případě může Úřad práce ČR zaměstnavateli refundovat až 100 % vynaložené částky, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Své zaměstnance mohou firmy vzdělávat prostřednictvím interního lektora nebo vzdělávacího zařízení, a to prezenční i elektronickou formou. V neposlední řadě projekt zohledňuje aktuální situaci, a proto ÚP ČR jeho prostřednictvím přispívá též na výuku českého jazyka pro zaměstnance ze zahraničí.

ÚP ČR podporuje kurzy bez ohledu na jejich délku. Určitě je ale žádoucí, aby celkový součet hodin vzdělávacích aktivit (už proběhlých nebo plánovaných v rámci projektu) přesáhl v případě konkrétního zaměstnance 40 hodin (1 hod. = 60 min.).

ADK

Reklama

Jak to funguje v praxi, ukazují tyto dva příklady:
Zaměstnavatel požádal o finanční podporu na externí školení svých zaměstnanců v oblasti „Zavedení nových technologií do výroby plastových dílů“ v celkové výši 169 297 Kč. Z toho bylo 116 500 Kč určeno na vzdělávací aktivitu a 52 797 Kč na mzdové náklady. ÚP ČR zaměstnavateli proplatil 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu a 100 % nákladů na mzdy zaměstnanců. Celkem tedy zaměstnavatel obdržel 151 822 Kč.

Zaměstnavatel podal žádost o podporu na interní školení svých zaměstnanců v kurzu „Výroba oken pro nové dělníky“ v celkové výši 123 464 Kč. Z toho bylo 12 584 Kč určeno na mzdu interního lektora a 110 880 Kč na mzdy zaměstnanců. ÚP ČR zaměstnavateli proplatil 100 % mzdových nákladů na interního lektora a zaměstnanců. Celkem tedy zaměstnavatel obdržel 123 464 Kč.

Při posuzování žádostí bere Úřad práce ČR mimo jiné v potaz, jestli finanční podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce, nebo zda bude mít vzdělání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Poskytnuté prostředky tak vynakládá efektivně, účelně a hospodárně. Zaměstnavatelé mají zájem zejména o odborně technické kurzy (svářečské kurzy, obsluha strojů a výrobních linek, hydraulika, elektro a stavební činnost) a odborné kurzy pro řidiče (řidičská oprávnění mimo sk. B, obsluha vysokozdvižných vozíků, jeřábnické kurzy), včetně kurzů zaměřených na získání profesních průkazů.

Často využívané jsou též odborné jazykové a ekonomické kurzy (účetnictví, daně, finanční controlling). V neposlední řadě roste poptávka po odborných IT kurzech, především v oblasti programování, projektování a školení informačních systémů. ÚP ČR přijímá žádosti o příspěvky elektronicky prostřednictvím webové aplikace. Základní informace, včetně videa s příkladem konkrétního zaměstnavatele, který využil této podpory, jsou k dispozici na webu Úřadu práce ČR.

Pro více informací nebo pomoc s podáním žádosti se zájemci mohou obracet na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Případně mohou psát na email povez@uradprace.cz. Podrobnosti sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR.

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce