ÚP ČR pomáhá odcházejícím zaměstnancům OKD i po uzavření mobilních středisek

okd

Více než tisícovce odcházejících zaměstnanců společnosti OKD pomohli v uplynulých šesti měsících zaměstnanci Úřadu práce ČR v rámci mobilních poradenských středisek. Ta fungovala přímo na pracovištích zaměstnavatele (Doly ČSM, Darkov a ČSA). Dnešním dnem končí provoz posledního z nich. Zájemci se ale na ÚP ČR mohou obracet i nadále. Zaměstnanci jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR jsou připraveni jim v maximální možné míře pomoci s dalším pracovním uplatněním.

Ukončení provozu jednotlivých mobilních poradenských středisek probíhalo postupně a odpovídalo potřebám propouštěných zaměstnanců. Úřad práce ČR jim pomáhal už během doby, než jim skončil pracovní poměr u zaměstnavatele.

úřad práce„Naše služby jsme poskytovali zájemcům přímo na místě, aniž by museli vážit cestu na kontaktní pracoviště. Díky dobře nastavené dlouhodobé spolupráci se zaměstnavatelem jsme tak mohli nabídnout maximální servis všem, kterých se hromadné propouštění ve společnosti OKD dotklo. Cílem této činnosti je snaha zajistit, aby v ideálním případě přešli rovnou k jinému zaměstnavateli a do evidence Úřadu práce ČR nemuseli vůbec vstoupit,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

„Do dnešního dne se na naše specialisty v mobilních poradenských střediscích obrátilo celkem 1 086 lidí. Nejčastěji se zajímali o to, jak mají postupovat v případě podání žádostí o zprostředkování zaměstnání nebo jaké jsou možnosti v rámci rekvalifikace,“ upřesňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

Zástupci ÚP ČR praktikují individuální přístup ke každému z příchozích. Jak v rámci mobilních středisek, tak následně i na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR s nimi proberou jejich konkrétní situaci a pomáhají jim třeba i se sepsáním životopisu nebo je nasměrují na příslušnou instituci v případě dotazů týkajících se důchodu, pojištění apod. Velmi dobře také funguje spolupráce s OSSZ v Karviné. Úřad práce ČR pro všechny účastníky nadále průběžně vytipovává vhodná pracovní místa. Největší zájem je v současné době v tomto regionu o pozice montážních dělníků, svářečů, řidičů, ale také, i když v menší míře, o pracovníky ochrany a ostrahy nebo třeba skladníky. Právě na tato místa hledají už delší dobu zaměstnavatelé v kraji ve větším množství nové zaměstnance. Existuje proto reálný předpoklad, že odcházející zaměstnanci nastoupí v dohledné době do nové práce.

diamo šachta

Úřad práce ČR pomáhá propouštěným zaměstnancům, kromě standardních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, především projektem OUTPLACEMENT. Dosud do něj zařadil v rámci Moravskoslezského kraje téměř 160 bývalých zaměstnanců OKD. Přes 20 % z nich nastoupilo, nebo v blízké době nastoupí, na některý z rekvalifikačních kurzů, nejčastěji zaměřených na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C nebo CE či na získání profesního průkazu. Klienti mají zájem také o rekvalifikace pro strážné, obsluhu zdvihacích zařízení, strojníky, truhláře nebo techniky požární ochrany.

Úřad práce ČR realizuje OUTPLACEMENT od 1. června 2020 v celé ČR. Využít jej mohou zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli hromadnému propouštění nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Účastníky se mohou stát také zaměstnanci, jimž skončí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

Úřad práce ČR nabízí kromě individuální péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo i proškolení v oblasti měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří mění zaměstnání tak mohou využít outplacementových služeb Úřadu práce ČR jako významnou podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit.

šachta

ÚP ČR se zaměřuje i na zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky do práce. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy včetně povinného pojištění v rámci vytvořených pracovních míst – maximálně 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců. A v případě potřeby mohou tyto své nové zaměstnance také vzdělávat. Další informace jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement. Zájemci mohou psát i na outplacement@uradprace.cz.

Úřad práce ČR též aktivně spolupracuje s OKD v rámci projektu „Nová šichta“, který společnost připravila pro odcházející zaměstnance, aby jim ulehčila přechod do nového zaměstnání, případně start vlastního drobného podnikání.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo