ÚP ČR poskytne propouštěným zaměstnancům OKD maximum služeb

úřad práce

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem, kterých by se v budoucnu mohlo dotknout hromadné propouštění v OKD po ukončení těžby v Dole Darkov a Dole ČSA. Možností pomoci je hned několik – jak v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, tak i cílených projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem, kterých by se v budoucnu mohlo dotknout hromadné propouštění v OKD po ukončení těžby v Dole Darkov a Dole ČSA. Možností pomoci je hned několik – jak v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, tak i cílených projektů spolufinancovaných z evropských fondů.

Úřad práce ČR bere, stejně jako v jiných případech, i tentokrát celou situaci velice vážně a rozhodně nepodceňuje pečlivou přípravu. Se zaměstnavatelem je proto v pravidelném kontaktu. Na základě společného jednání, které proběhlo tento týden, se zástupci obou stran dohodli na vzájemné úzké spolupráci. Jejím cílem je pomoci propouštěným zaměstnancům už během doby, než jim skončí pracovní poměr u zaměstnavatele. Tak, aby v ideálním případě nemuseli do evidence uchazečů o zaměstnání vůbec vstoupit, nebo maximálně jen na nejnutnější dobu.

„Po vzájemné dohodě otevřeme 1. 11. 2020 na třech místech (Doly Darkov, ČSM a ČSA) mobilní poradenská střediska, a to přímo v prostorách zaměstnavatele, kde naši zaměstnanci poskytnou zájemcům z řad propouštěných zaměstnanců veškeré služby,“ shrnuje Viktor Najmon, pověřený zastupováním generálního ředitele ÚP ČR.

Specialisté ÚP ČR proberou s příchozími jejich konkrétní situaci a seznámí je s nabídkou volných pracovních míst v regionu i v celé ČR.„Na základě znalosti struktury propouštěných zaměstnanců v 1. vlně, kterou bychom měli dostat od zaměstnavatele do konce září, vytipujeme vhodná pracovní místa pro konkrétní klienty. Zároveň zájemcům poskytneme aktuální přehled rekvalifikačních kurzů. Tak abychom maximálně podpořili jejich šance na nové pracovní uplatnění,“ upřesňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

V Moravskoslezském kraji je o rekvalifikace značný zájem. Jen během osmi měsíců letošního roku do nich Úřad práce ČR zařadil více než sedm stovek lidí. Nejžádanější jsou v tomto regionu rekvalifikační kurzy zaměřené na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C a o rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Zvýšená poptávka je i po kurzech z oblasti služeb (např. pro kadeřnice a kosmetičky). Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se v rámci celé republiky většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

Pro zaměstnance, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo patří mezi potenciální zaměstnance nových firem, stejně jako pro nové zaměstnavatele, je určen projekt s názvem Outplacement. ÚP ČR ho realizuje od 1. června 2020 v celé ČR. Vstoupit do projektu mohou zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli hromadnému propouštění nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Vstoupit do něj mohou i zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

Úřad práce ČR nabízí účastníkům projektu kromě individuální péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo třeba proškolení v oblasti měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů.

Lidé, kteří se potýkají s životní změnou z důvodu vystřídání zaměstnání tak mohou využít projekt jako extra podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit.

Projekt se také zaměřuje na nové potenciální zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst. A v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto zaměstnance i dále vzdělávat. Podrobné informace jsou k dispozici tady. Úřad práce ČR je připraven aktivně spolupracovat s OKD i v rámci projektu „Nová šichta“, který společnost připravila pro odcházející zaměstnance, aby jim ulehčila přechod do nového zaměstnání, případně start vlastního drobného podnikání.

Zdroj zprávy: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR