Upichování se vydává novým směrem

Sandvik

Společnost SANDVIK představí na pražském veletrhu FOR INDUSTRY 2018 řadu novinek, které změní možnosti třískového obrábění.

Systém CoroCut® QD pro upichování v ose Y si zachovává všechny vynikající vlastnosti koncepce CoroCut QD, byla však provedena jedna důležitá změna: lůžko břitové destičky je pootočeno o 90 stupňů. Tento zcela nový způsob upichování přináší výhodnější nasměrování řezné síly, což se projevuje snížením vibrací a zvýšením stability.

Sandvik

Nejspolehlivější systém pro upichování
Koncepce CoroCut® QD nabízí bezkonkurenční spolehlivost a maximální efektivitu při výrobě hlubokých drážek a upichování s dlouhým vyložením nástroje. Výhodami jsou  vysoce přesný přívod řezné kapaliny z horní i ze spodní strany, adaptéry typu plug-and-play,  stabilní a uživatelsky komfortní upínací systém, pevný a odolný slitinový materiál a speciální nástrojové třídy a geometrie.

Rozdíl oproti konvenčnímu způsobu
Konvenční upichování využívá pouze posuv ve směru osy X a výsledný vektor řezných sil směřuje kolmo k nejmenšímu průřezu nožové planžety. Důsledkem pak je vysoké namáhání a velké nebezpečí deformace.

Systém CoroCut® QD pro upichování v ose Y byl navržen tak, že horní plocha břitové destičky je kolmá k nožové planžetě. Výsledné namáhání se tak přenáší na největší průřez nožové planžety, což má za následek výrazné snížení průhybu a v neposlední řadě i vibrací a hlučnosti.

Sandvik

Výhody CoroCut® QD
Více než šestkrát vyšší tuhost nožové planžety, což umožňuje výrazné zvýšení posuvu a delší vyložení nástroje, aniž by docházelo ke ztrátě stability, vyšší kvalita obrobené plochy a přímost řezu, snížení vibrací ve srovnání s konvenčním upichováním se projevuje snížením hlučnosti. CoroCut® QD dovoluje upichování mnohem větších průměrů, než je možné dnes.

CoroCut® QD

Praktické využití CoroCut® QD
Jako první volba pro upichování na soustružnických centrech a víceúčelových strojích s osou Y pro velké průměry, a to až do průměru 180 mm (7 inch). Obrábění s dlouhým vyložením, které umožňuje lepší dosah do prostoru mezi hlavním vřetenem a protivřetenem.

Společnost SANDVIK bude tuto novinku a řadu dalších vystavovat na průmyslovém veletrhu FOR INDUSTRY 2018, který se bude konat na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech 15.-18.5.2018. Informace o cenách za výstavní plochy a sortiment dalších služeb, které jsou připraveny pro váš úspěch na veletrhu, naleznete zde.

Kontaktujte:
Manažerka veletrhu
Mária Hartmannová
Tel.: 225 291 265, mobil: 607 036 956
E-mail: hartmannova@abf.cz

Manažer veletrhu
Ing. Milan Kuchta
Tel.: 225 291 232, mobil: 724 137 914
E-mail: kuchta@abf.cz

Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ CEZ logo