Upozornění pro zákazníky – nebezpečné přestavby vozíků

linde

V uplynulých měsících bylo na trhu zachyceno několik případů nebezpečných přestaveb vozíků Linde, vždy se jednalo o vozíky prodané již jako použité. Nalezené úpravy, provedené neautorizovaným servisem, byly vyloženě nebezpečné a ohrožující zdraví a život obsluhy. Důrazně varujeme před prováděním takových úprav vozíků od nezávislých servisních organizací, které bez odborného zázemí hazardují se zdravím a životy zaměstnanců svých zákazníků. Doporučujeme před koupí použitého vozíku Linde nechat si autorizovaným servisem zkontrolovat, zda na vozíku nebyly v minulosti realizovány úpravy, které by mohly být nebezpečné.

Nebezpečná změna druhu pohonu vozíku
Nebezpečí exploze tlakové nádoby
Servis Linde Material Handling byl přivolán k vozíku, který zákazník koupil tzv. z druhé ruky. Popis závady zněl: „neplynulý pojezd stroje, cukání, zvýšený zápach z výfuku.“ Na místě bylo zjištěno, že na vozíku byla nedávno neautorizovaným servisem provedena změna původního pohonu vozíku CNG na LPG tím, že z vozíku byla demontována původní CNG nádrž a nahrazena 10 kg LPG tlakovou nádobou. Ostatní části tlakové soustavy a zapalování motoru zůstaly beze změny. V soustavě zůstal například původní plnicí ventil CNG, kterým bylo možné do nové soustavy vpustit tlak až 220 barů, přičemž provozní tlak LPG tlakové nádoby se pohybuje okolo 4 barů a je zkoušena na tlak 30 barů. Při připojení vozíku ke standardní plničce CNG, ať již pro vyzkoušení nebo omylem, by vzniklo velké riziko exploze tlakové nádoby, úniku plynu a vzniku požáru. Zranění obsluhy by v takovém případě bylo téměř s jistotou fatální.

Nebezpečí otravy obsluhy
Druhým vážným nebezpečím byly produkované spaliny, protože motor vozíku se úpravami dostal zcela mimo povolené hodnoty emisních norem. Enormně zvýšené emise výfukových plynů byly důvodem zdravotních problémů obsluhy stroje, přestože stroj byl provozován v dobře větraných prostorách. Důvodem bylo to, že LPG pohon pracuje se zcela jiným poměrem pohonné směsi než CNG. Také palivová a zapalovací soustava pro každý typ paliva je odlišná.

Upozornění:
Upozorňujeme, že každá přestavba vozíku za účelem změny pohonného média oproti schválenému výrobku musí být schválena akreditovanou zkušebnou.

DALŠÍ PŘÍKLADY NEODBORNÝCH OPRAV A MANIPULACE

  • Manipulace s počítadlem najetých motohodin (každý rok zaznamenáváme případy manipulace s počítadly motohodin – a to až o 10 000 motohodin).
  • Neodborné zásahy do palivové soustavy, které mají za následek enormní zvýšení emisí. To může vést až k otravě oxidem uhelnatým.
  • Neodborné opravy rámů a nosných částí stroje, vrtání do nosných částí vozíku.
  • Neodborné zásahy do kabeláže, které mohou znemožnit správnou funkci stroje, vést k poškození elektronických modulů nebo zapříčinit požár.
  • Neodborné zásahy do soustavy úpravy výfukových plynů.
  • Společnost Linde Material Handling se od podobných neodborně prováděných úprav distancuje a upozorňuje, že odmítá veškerou odpovědnost za škody na zdraví, životech a majetku způsobenou neodborně upravenými vozíky.

Pokud máte podezření, že ve vaší firmě používáte stroj, který mohl být neodborně upravován, obraťte se prosíme na zástupce Linde Material Handling. Váš stroj za výhodných podmínek důkladně zkontroluje kvalifikovaný technik (včetně nosných částí, zvedacího zařízení, zdvihových řetězů, kontroly trakční baterie nebo spalovacího motoru a měření emisí) a pokud zjistí závady, rádi vám navrhneme řešení.

Před koupí stroje od neautorizovaného prodejce nabízíme možnost odborné kontroly stroje a ověření nájezdu motohodin podle údajů v servisní historii stroje.

V případě potřeby kontaktujte náš dispečink:

dispecink@linde-mh.cz nebo na telefonu 271 078 233

Zdroj zprávy: Linde Material Handling
Linde