Úspěšný fiskální rok 2020 – dobrá pozice pro energetické systémy budoucnosti

bosch

Navzdory pandemii koronavirů si společnost Bosch Thermotechnology udržela v roce 2020 tržby z prodeje na úrovni 3,5 miliardy EUR v roce 2020 (-0,6% v nominálním vyjádření). V extrémně obtížném ekonomickém prostředí charakterizovaném celosvětovým uzamčením a masivními problémy s dodavateli společnost meziročně dokonce vzrostla zhruba o 1% v kurzově upraveném vyjádření. Z regionálního hlediska byl klíčovým faktorem úspěchu nadprůměrný růst tržeb na hlavním trhu Německa a také v Turecku, Švédsku, Itálii, Polsku a Nizozemsku. Severní Amerika a Střední východ také zaznamenaly nárůst tržeb v roce 2020. Společnost Bosch Thermotechnology dosáhla rekordních tržeb ve výši více než 400 milionů EUR v říjnu 2020. Značka tepelné techniky Buderus také v říjnu vykázala měsíční rekord tržeb ve výši více než 100 milionů EUR.

buderus

Na straně produktu k úspěchu přispěl zejména trend směrem k elektrifikaci a rozšíření podnikání v oblasti klimatizací a tepelných čerpadel. „S našimi inovativními produkty pro defosilizaci, elektrifikaci a digitalizaci jsme podpořili energetický přechod ve stavebním sektoru a s těmito energetickými systémy budoucnosti budeme i nadále profitovat z růstu,“ shrnuje Jan Brockmann, předseda divize termotechnologie Bosch.

bosch

Elektrické aplikace stále více získávají na důležitosti jako technologická cesta v odvětví vytápění a klimatizace, protože využívají a přeměňují energii obzvláště efektivně. Proto společnost Bosch Thermotechnology v roce 2019 oznámila, že investuje 100 milionů EUR do rozšíření svého podnikání v oblasti tepelných čerpadel se zaměřením na snadno instalovatelná systémová řešení. „Tato investice a výrazný nárůst počtu spolupracovníků nám přinesly jasný krok vpřed: v roce 2020 jsme již zaznamenali růst tepelných čerpadel v celé EU o 22,5 procenta a v Německu dokonce obchod s tepelnými čerpadly vzrostl o 48 procent . V roce 2021 budeme i nadále investovat do našeho podnikání s tepelnými čerpadly a zde zejména také do školení našich zákazníků, abychom jim pomohli učinit skok v oblasti elektrifikace.

bosch

Díky vývojovým centrům v Tranås (Švédsko) pro severní Evropu, ve Wernau (Německo) pro střední Evropu a v Aveiro (Portugalsko) pro jižní Evropu má společnost Bosch Thermotechnology dobrou pozici pro obsluhu evropského trhu s tepelnými čerpadly pro domácnosti, což představuje většinu světového trhu. Aby reagovala na různé požadavky zákazníků, sleduje společnost regionální strategii v EU s produktovými řadami šitými na míru příslušnému regionu, který se ukázal jako velmi úspěšný: v severní Evropě, nejzralejším trhu tepelných čerpadel, představuje tato topná technologie přes 90 procent trh. Důraz je kladen na optimalizaci výkonu. Ve střední Evropě je kladen důraz na systémový přístup. Tady, Bosch chce růst zejména pomocí tepelných čerpadel kombinovaných s ventilačními systémy a také pomocí nástroje Bosch Energy Manager pro optimalizovanou vlastní spotřebu energie. Pro jižní Evropu je důležité rozšířit portfolio o levné alternativy produktů. Za tímto účelem založila společnost Bosch Thermotechnology v roce 2020 společný podnik se společností Electra Industries Ltd. Společnost Electra Industries se sídlem v Rišonu (Izrael) má dobrou pozici na izraelském trhu HVAC. Společnost má rozsáhlé zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje a v současné době zaměstnává přibližně 300 lidí. Oba partneři plánují spolupracovat na vývoji a výrobě reverzibilních tepelných čerpadel. Kromě vlastního produktového portfolia bude společnost Bosch Thermotechnology z nového společného podniku získávat portfolio tepelných čerpadel speciálně přizpůsobených pro střední a jižní Evropu.

„Naší vizí je elektrifikovat evropské domy – pomocí regionálně přizpůsobených tepelných čerpadel a hybridních zařízení, která nabízejí to nejlepší z obou světů. Ve všech regionech klademe zvláštní důraz na snadnou instalaci pro naše obchodní partnery a snadnou obsluhu pro naše koncové zákazníky. Nabízíme systémová řešení pro stávající i nové budovy, která pokrývají všechny případy použití a doprovázejí naše zákazníky na jejich cestě k elektrifikaci širokou škálou podpůrných služeb, “říká Jan Brockmann.

H2 a trh topení: silné duo pro dosažení cílů v oblasti klimatu
Přechod na klimaticky neutrální plyny je základní součástí ekologické dohody EU, která má zajistit, aby všechny státy EU byly uhlíkově neutrální do roku 2050. U uhlíkově neutrálního energetického systému je nezbytné komplexně považovat trh s teplem za vysoce zde pochází podíl emisí. Bosch Thermotechnology tlačí vpřed multitechnologická řešení, která – souběžně s elektrifikací – vidí vodík (H 2 ) jako ekologický nosič energie budoucnosti. Skladování vodíku je snazší než elektřina a lze jej distribuovat prostřednictvím stávající plynové sítě. “U uhlíkově neutrálního energetického systému potřebujeme kromě elektrifikace také vodíkovou strategii pro trh s teplem.” Spalovacích zařízení zůstane důležitý v příštích desetiletích, což je důvod, proč jsme již investuje do H 2- Připravené portfolio. Jednoznačně upřednostňujeme multi-technologický přístup a jsme připraveni na každou cestu k dosažení klimatických cílů, “říká Jan Brockmann.

vodík

Za účelem předvedení možných aplikací na trhu s vytápěním představila společnost Bosch Thermotechnology prototyp nového nástěnného vytápěcího zařízení, kotle H 2 -Ready, mezinárodnímu publiku ve svém závodě ve Worcesteru ve Velké Británii v listopadu 2020. Nový kotel může zpočátku běžet na konvenční zemní plyn nebo na směs vodíku až do 20 procent. Jakmile je místní síť přepnuta na vodík, lze kotel pomocí několika úprav přestavět na plné využití čistého vodíku během pouhé hodiny. První polní testovací zařízení běží na čistém vodíku v rodinném domě ve Velké Británii od září 2020. Představení prvního H 2- Připravený plynový kondenzační kotel jako součást veřejně financovaného demonstračního projektu je ve Velké Británii již plánován na rok 2022, přičemž další veřejné demonstrační projekty budou následovat ve velkém měřítku.

V Nizozemsku provádí společnost Bosch Thermotechnology také první terénní testy týkající se používání vodíku v odvětví vytápění, včetně projektu „Uithoorn“. Spolu se silnými partnery, jako je Nefit Bosch, provozuje síťový operátor Stedin systém zemního plynu čtrnácti domácností na vodík. Stávající zařízení se tedy používají k testování, jaké úpravy je třeba provést, aby byly připraveny topné systémy a sítě zemního plynu pro plné využití vodíku.

Společnost Bosch Thermotechnology již také nabízí průmyslové kotle, které pracují na čistý vodík nebo jsou připraveny na vodík, tj. Zpočátku pracují na zemní plyn, ale později je lze přeměnit na čistý vodík. Na konci roku 2020 společnost Bosch Industrial dodala nový kotel H 2- Ready pro průmyslové aplikace, který bude v budoucnu zásobovat pilu ve Wunsiedelu (Německo) tepelnou energií. Bosch Thermotechnology tak významně přispívá také k ochraně klimatu v průmyslovém sektoru.

Pokud jde o udržitelné dodávky energie, společnost Bosch navíc prosazuje vysoce účinný palivový článek z tuhých oxidů (SOFC), který lze provozovat také s vodíkem. V roce 2024 chce společnost Bosch a její partner pro spolupráci Ceres Power se sídlem v Horshamu ve Velké Británii zahájit sériovou výrobu decentralizovaných elektráren založených na SOFC. Bosch usiluje o výrobní kapacitu asi 200 megawattů ročně. To je dost na zásobování elektřiny pro domácnost přibližně 400 000 lidí. Bosch bude do plánované sériové výroby investovat třímístný milion. Výroba bude umístěna v závodech v Bambergu a Homburgu, stejně jako ve Wernau v oblasti termotechnologie Bosch a vývoj bude probíhat ve Stuttgartu-Feuerbachu a Renningenu.

Růstové pole klimatizací
V souvislosti s elektrifikací stavebního sektoru rozšíří společnost Bosch Thermotechnology také svůj sortiment energeticky účinných klimatizačních jednotek pro bytový a komerční sektor. Tyto jednotky jsou provozovány efektivně, pokud se nepoužívají pouze k chlazení, ale jako tepelná čerpadla vzduch / vzduch také k vytápění. Toto je běžné použití v menších rodinných domech nebo bytech v teplejších oblastech, jako je jižní Evropa nebo Asie, a pro komerční systémy VRF (variabilní průtok chladiva) ve všech oblastech, například v hotelech a nákupních centrech. V mnoha oblastech světa – mezitím také ve střední Evropě – je klimatizace nezbytná pro obytné budovy a komerční nemovitosti, aby se v budově zajistila příjemná a zdravá úroveň teploty. “S našimi klimatizačními jednotkami, chceme přispět ke zdraví a pohodě a současně také trvale přispět k úsporám uhlíku v této oblasti podnikání, “vysvětluje Jan Brockmann. Klimatizace je oblastí globálního růstu, představuje dvě třetiny celkového trhu HVAC a má vyšší růst trhu než segmenty vytápění a ohřevu užitkové vody. „Naším cílem je výrazně posílit naši pozici v klimatizačním sektoru v komerčních a rezidenčních segmentech a být také hybnou silou energeticky účinných technologií,“ zdůrazňuje Jan Brockmann.

Digitální služby se zaměřením na zážitek z pohodlí
Pandemie koronaviru s blokováním a omezeními výstupu jasně prokázala příležitosti digitální transformace. Proto jsou digitální služby a online zákaznická podpora dvě oblasti, do kterých společnost Bosch Thermotechnology značně investuje. Expanze se zaměřuje na zážitek z pohodlí. Společnost nabízí instalátorům a obchodním partnerům, jako jsou plánovači, developerské společnosti a architekti, mnoho digitálních řešení a služeb, které jim usnadňují práci: od digitálního partnerského portálu přes online školení a technologická fóra pro další školení až po významné digitální události. „Naše zkušenosti z roku 2020 ukazují, že digitalizace nám otevírá nové příležitosti. Je důležité, abychom nepoužívali standardní řešení, ale přizpůsobili naše digitální nabídky individuálním potřebám našich různých skupin zákazníků. Byli jsme zaplaveni registracemi některých našich online školení. Naši zákazníci oceňují, že jim nabízíme bezpečné a zároveň inovativní způsoby kontaktu a interakce. Zejména v dobách, kdy jsou osobní kontakty přísně omezeny, nám rozšiřování našich digitálních služeb nabízí příležitost posílit naše silné značky a ještě lépe je zakotvit v povědomí zákazníků, “říká Thomas Bauer, člen vedení odpovědného za prodej a marketing, šťastně.

Zdroj zprávy: BOSCH
Bosh