Úspory a nové výrobní postupy: jak na digitalizaci jsme řešili v Jihlavě

O tom, že průmyslová transformace výrobních podniků jde ruku v ruce s robotizací, automatizací a digitalizací výroby, nemůže být pochyb.

Nicméně samotný nákup automatické linky či robota ještě neznamená, že je vyhráno. K automatizaci a robotizaci výroby je nutné přistupovat komplexně, holisticky: v případě smysluplného a promyšleného konceptu může aplikace vhodného technologického řešení přinést až nečekané úspory, včetně objevení nových výrobních postupů a možností. Nejen tato myšlenka jasně zazněla na odborné konferenci Průmyslová automatizace v praxi , kterou organizovalo Národní centrum Průmyslu 4.0 společně s agenturou CzechInvest a Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě 25. května 2022.

 jihlava průmys 4.0
Foto: CzechInvest

Do posluchárny VŠPJ se sjelo více než 120 zástupců průmyslových firem z celé republiky, především z řad malých a středních podniků, které v současné době řeší nikoli, zda digitalizovat, ale jak to udělat efektivně a s minimem chyb.

jihlava průmys 4.0

Foto: CzechInvest

Mezi prezentujícími se sešly opravdové kapacity – zástupci společností DEL, Deloitte, OPTOKON, JHV, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, NEDCON Bohemia, SICK, Siemens, Continental, Valeo a další, nechyběli ani zástupci akademické sféry – CIIRC ČVUT a VŠPJ.

jihlava průmys 4.0

Foto: CzechInvest

Co jste se na příkladech řešení průmyslových výrobních a technologických firem mohli dozvědět?

  • Základem úspěšné realizace konkrétního technologického řešení je úzká spolupráce poskytovatele či výrobce řešení a podniku, ve kterém se řešení implementuje.
  • Časová i finanční náročnost realizace technologického řešení se rapidně zkracuje, pokud má podnik k dispozici dobře uspořádaná data.
  • Mnohdy při zavádění automatizačního či digitalizačního projektu vzniknou nejrůznější synergie a najdou se tak úspory v oblastech, se kterými se původně vůbec nepočítalo.
  • Vhodné využití optimalizačních algoritmů dokáže ušetřit i více než 10 % energie a výrazně zkrátit čas výrobního taktu, což představuje významnou konkurenční výhodu pro podnik do budoucna.
  • Prostřednictvím služeb „test before invest“ je možné získat finance na otestování si konkrétního řešení v experimentálních laboratořích pro Průmysl 4.0, tzv. testbedech, před jeho samotným pořízením.
  • Jen pro 5 % aplikací nejsou vhodné konvenční roboty oproti robotům kolaborativním. I v případě zavádění kolaborativního robota do výroby je nutné myslet na jeho bezpečnou integraci, s čímž může pomoci především zkušený akreditovaný partner.
  • Koncept digitálního dvojčete, který umožňuje realistické simulace a validace, v kombinaci se sběrem a analýzou dat z výrobních strojů představují komplexní přístup k digitalizaci podniku založený na neustálém zlepšování produktu a výroby.
jihlava průmys 4.0
Foto: CzechInvest

Zdroj zprávy: Národní centrum Průmyslu 4.0, Autor: Robert Keil
národní centrum průmyslu